Busch-AudioWorld Busch-Radio BTconnect DAB+ Branding --

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Vydal: ABB s.r.o., Elektro-Praga Jablonec

Strana 84 z 121Poznámky redaktora
Přejděte položky menu „Nastavení“.Obsluha Produktová příručka 2CKA003073B5281 │84 9.3. 3. 70: Jas obrazovky Menu nachází úrovni menu „Nastavení“. Pro nastavení jasu displeje proveďte následující kroky: 1. Výběr potvrďte tlačítkem „ENTER“. V tomto menu nastavíte požadovaný jas displeje. .30 Menu „Nastavení“ „Jas obrazovky“ 9x 1/15 10/15 4/5 Jas obrazovky Nastavení Jazyk Nastavení Menu Nastavení Obr. 2. 4. Jas nastavte pomocí tlačítek „PLUS/MINUS“. Přejděte položky menu „Jas obrazovky“