Busch-AudioWorld Busch-Radio BTconnect DAB+ Branding --

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Vydal: ABB s.r.o., Elektro-Praga Jablonec

Strana 83 z 121Poznámky redaktora
18: Osvětlení displeje Pro nastavení osvětlení displeje proveďte následující kroky: 1. . 69: Osvětlení displeje Menu nachází úrovni menu „Nastavení“. 2. – Trvalé osvětlení vypnutém stavu.29 Menu „Nastavení“ „Nasvícení obrazovky“ 8x 1/15 9/15 4/5 Nasvícení obrazovky Nastavení Jazyk Nastavení Menu Nastavení Obr. Přejděte položky menu „Nastavení“. Tab. V tomto menu vyberete scény pro osvětlení displeje. Přejděte položky menu „Nasvícení obrazovky“. 4. Svůj výběr potvrďte tlačítkem „ENTER“.Obsluha Produktová příručka 2CKA003073B5281 │83 9. – Není dispozici režimu „ECO“. Automaticky Osvětlení displeje rádia sekundách nečinnosti automaticky sníží na střední hodnotu. Vyberte některou následujících možností nastavení: Menu funkce Popis Zap Displej osvětlen trvale, pokud rádio zapnuto (standardní nastavení). 3. Trvale zap Displej osvětlen trvale. Vyberte své požadované osvětlení.3