Busch-AudioWorld Busch-Radio BTconnect DAB+ Branding --

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Vydal: ABB s.r.o., Elektro-Praga Jablonec

Strana 82 z 121Poznámky redaktora
Výběr potvrďte tlačítkem „ENTER“. Vyberte některou následujících možností nastavení: Nastavení Popis Náhled displeje v normálním provozu Standardní Displej normálním provozu zobrazuje standardním náhledu. 3 09:36 DAB+ Busch-Radio Největší hity Velké hodiny Na displeji normálního provozu je místo diashow zobrazen čas velkými číslicemi. 68: Zobrazené profily Menu nachází úrovni menu „Nastavení“. 3 DAB+ Busch-Radio 09:36 Největší hity Slideshow Na displeji normálního provozu se diashow sekundách zobrazí ve velkém formátu. 2. – Během tohoto časového intervalu tlačítko „ENTER“ opět normální funkci. Pomocí tlačítek „PLUS/MINUS“ vyberte požadované nastavení. Tab. .28 Menu „Nastavení“ „Zobrazené profily“ 7x 1/15 8/15 4/5 Zobrazené profily Nastavení Jazyk Menu Nastavení Nastavení Obr. 4. 3.17: Zobrazené profily Pro nastavení profilu zobrazení proveďte následující kroky: 1. Přejděte položky menu „Nastavení“. Pomocí výběru profilu tohoto menu zvětšíte zobrazení určitého obsahu displeji. – stisknutí tlačítka „ENTER“ se displej cca sekund přepne do standardního náhledu.Obsluha Produktová příručka 2CKA003073B5281 │82 9.3. 3 09:36 DAB+ Busch-Radio Největší hity Velká písmena Na displeji normálního provozu je místo diashow zobrazen název stanice velkými písmeny. tomto menu volí různá zobrazení displeji. Přejděte položky menu „Zobrazené profily“