Busch-AudioWorld Busch-Radio BTconnect DAB+ Branding --

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Vydal: ABB s.r.o., Elektro-Praga Jablonec

Strana 86 z 121Poznámky redaktora
Nastavení vyberte pomocí tlačítek „PLUS/MINUS“. Vyberte některou následujících možností nastavení: Menu funkce Popis ECO Osvětlení displeje ztlumeno. Výběr potvrďte tlačítkem „ENTER“. Komfort ■ Pokud rádio pro montáž pod omítku vypnuto, automaticky se zapne, když chce multimediální přístroj Bluetooth připojit rádiu pro montáž pod omítku. – Standardní nastavení při uvedení provozu.19: Nastavení energie Pro nastavení energetické účinnosti proveďte následující kroky: 1.32 Menu „Nastavení“ „Energetická účinnost“ 11x 1/15 12/15 4/5 Nastavení energie Nastavení Jazyk Nastavení Menu Nastavení Obr. 4. Přejděte položky menu „Nastavení“. 3. Tab. ■ Osvětlení displeje lze zapnout stavu VYP (trvale zap), viz kapitola 9.Obsluha Produktová příručka 2CKA003073B5281 │86 9. 2.3. Přejděte položky menu „Nastavení energie“. 72: Nastavení energie Menu nachází úrovni menu „Nastavení“.3. .29 „Menu „Nastavení“ „Nasvícení obrazovky““ straně 83