Busch-AudioWorld Busch-Radio BTconnect DAB+ Branding --

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Vydal: ABB s.r.o., Elektro-Praga Jablonec

Strana 78 z 121Poznámky redaktora
Přejděte položky menu „Počáteční hlasitost“.3. Vyberte některou následujících možností nastavení: Počáteční hlasitost Popis Poslední nastavená hlasitost Přístroj spustí poslední nastavenou hlasitostí. 4. .Obsluha Produktová příručka 2CKA003073B5281 │78 9.24 Menu „Nastavení“ „Počáteční hlasitost“ 3x 1/15 4/15 4/5 Hlasitost při spuštění Nastavení Jazyk Nastavení Menu Nastavení Obr. touto hlasitostí přístroj následně spustí po každém zapnutí. Tab. 64: Počáteční hlasitost Menu nachází úrovni menu „Nastavení“. Výběr potvrďte tlačítkem „ENTER“. Přejděte položky menu „Nastavení“. 2. Pevně nastavená hlasitost Přístroj uloží aktuální hlasitost. 3. V tomto menu nastavíte hlasitost, kterou přístroj zapnutí. Nastavení vyberte pomocí tlačítek „PLUS/MINUS“.14: Počáteční hlasitost Pro nastavení počáteční hlasitosti proveďte následující kroky: 1