Busch-AudioWorld Busch-Radio BTconnect DAB+ Branding --

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Vydal: ABB s.r.o., Elektro-Praga Jablonec

Strana 79 z 121Poznámky redaktora
2. 65: Maximální hlasitost Menu nachází úrovni menu „Nastavení“. Nastavení vyberte pomocí tlačítek „PLUS/MINUS“. Pro nastavení maximální hlasitosti proveďte následující kroky: 1.Obsluha Produktová příručka 2CKA003073B5281 │79 9. 4. 3. Přejděte položky menu „Maximální hlasitost“. . 4x 1/15 5/15 4/5 Maximální hlasitost Nastavení Jazyk Nastavení Menu Nastavení Obr.3. – Pokud maximální hlasitost přístroje snížena, normálním provozu lze regulátorem hlasitosti pohybovat jen této hodnoty.25 Menu „Nastavení“ „Maximální hlasitost“ Varování! Tichý signál buzení Se snížením maximální hlasitosti přístroje rovněž sníží hlasitost signálu buzení. V tomto menu nastavíte hlasitost, které může přístroj maximálně dosáhnout. Přejděte položky menu „Nastavení“. Výběr potvrďte tlačítkem „ENTER“. – Pamatujte to, když budete snižovat maximální hlasitost přístroje