Busch-AudioWorld Busch-Radio BTconnect DAB+ Branding --

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Vydal: ABB s.r.o., Elektro-Praga Jablonec

Strana 77 z 121Poznámky redaktora
3. 4. tomto menu skrytý regulátor zvuku „Výšky“. 2. . Výběr potvrďte tlačítkem „ENTER“. 63: Výšky Menu nachází úrovni menu „Nastavení“. Vyberte některou následujících možností nastavení: Nastavení Popis Výšky Vysoké tóny oblasti slyšitelnosti lidského ucha ■ rozsah nastavení: dB ■ přednastavení přístroji: dB Tab. Optimální nastavení lze proto zjistit pouze „vyzkoušením“.3.Obsluha Produktová příručka 2CKA003073B5281 │77 9. Nastavení velice silně závisí na osobním vkusu použitých reproduktorech. Přejděte položky menu „Nastavení“. V tomto menu nastavíte vysoké frekvence přehrávané hudby.23 Menu „Nastavení“ „Výšky“ 2x 1/15 3/15 4/5 Výšky Nastavení Jazyk Nastavení Menu Nastavení Obr. Pomocí tlačítek „PLUS/MINUS“ vyberte požadované nastavení. Přejděte položky menu „Výšky“.13: Výšky Pro nastavení výšek proveďte následující kroky: 1