Busch-AudioWorld Busch-Radio BTconnect DAB+ Branding --

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Vydal: ABB s.r.o., Elektro-Praga Jablonec

Strana 62 z 121Poznámky redaktora
Lze přidat další stanice FM. – Vybraná stanice dočasně uloží jako oblíbená položka „0“. Přejděte menu „Rádiový vysílač“. Výběr potvrďte krátkým stisknutím tlačítka „ENTER“.Obsluha Produktová příručka 2CKA003073B5281 │62 9. Přejděte položky menu „Seznam stanic FM“.15 „Menu „Vysílač“ „Smazat oblíbené““ straně 67. – uložení jako oblíbené položky zůstane přístroj položce menu „Seznam stanic FM“. 2. – Když jsou všechna místa oblíbených položek obsazena, zobrazí výstražné hlášení. 4. – Vybraná stanice uloží jako další oblíbená položka zapíše konec seznamu oblíbených položek. – Pokud mít oblíbená položka jinou pozici, viz kapitola 9. V tomto případě nejdříve vymažte oblíbené položky seznamu oblíbených položek, viz kapitola 9. – Pokud nalezená stanice dočasně uložena jako oblíbená položka „0“, přístroj se přepne normálního provozu přehraje stanici. Z dostupných stanic seznamu stanic lze stanic uložit jako oblíbenou položku. 4.12 „Menu „Vysílač“ „Automatický průběh vyhledávání stanic FM““ straně 64.14 „Menu „Vysílač“ – „Posunout oblíbené položky““ straně 66.3. – vyhledávání stanic viz kapitola 9. V seznamu stanic lze zvolit jednotlivé stanice dočasně přehrát nebo uložit jako oblíbenou položku. Přejděte menu „Rádiový vysílač“. Pomocí tlačítek „PLUS/MINUS“ přejděte stanici. – Pokud během normálního provozu dojde přepnutí jinou oblíbenou položku nebo k vypnutí přístroje, uložená oblíbená položka „0“ již následně nebude dispozici.3. Přejděte položky menu „Seznam stanic FM“. V tomto seznamu stanic jsou zobrazeny všechny nalezené stanice FM. 3. 45: Zobrazení seznamu stanic FM Menu nachází úrovni menu „Rádiový vysílač“. Výběr potvrďte dlouhým stisknutím tlačítka „ENTER“. Pomocí tlačítek „PLUS/MINUS“ přejděte stanici. Pro dočasné přehrání stanice proveďte následující kroky: 1.3.10 Menu „Vysílač“ „Zobrazení seznamu stanic FM“ uložení oblíbených položek Seznam stanic DAB+ Seznam stanic FM Rádiový vysílač Menu Rádiový vysílač Rádiový vysílač Obr. 3. Pokud chcete stanici uložit jako oblíbenou položku, proveďte následující kroky: 1.3. 2.