Busch-AudioWorld Busch-Radio BTconnect DAB+ Branding --

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Vydal: ABB s.r.o., Elektro-Praga Jablonec

Strana 61 z 121Poznámky redaktora
3. – uložení jako oblíbené položky zůstane přístroj položce menu „Seznam stanic DAB“. Lze přidat další stanice DAB+. Přejděte položky menu „Seznam stanic DAB+“. . Přejděte menu „Rádiový vysílač“. – Pokud mít oblíbená položka jinou pozici, viz kapitola 9. – Když jsou všechna místa oblíbených položek obsazena, zobrazí výstražné hlášení. – Vybraná stanice uloží jako další oblíbená položka zapíše konec seznamu oblíbených položek. Pomocí tlačítek „PLUS/MINUS“ přejděte stanici. V tomto případě nejdříve vymažte oblíbené položky seznamu oblíbených položek, viz kapitola 9. 4.Obsluha Produktová příručka 2CKA003073B5281 │61 Pokud chcete stanici uložit jako oblíbenou položku, proveďte následující kroky: 1. 2.15 „Menu „Vysílač“ „Smazat oblíbené““ straně 67.3. 3. Výběr potvrďte dlouhým stisknutím tlačítka „ENTER“.14 „Menu „Vysílač“ – „Posunout oblíbené položky““ straně 66