Busch-AudioWorld Busch-Radio BTconnect DAB+ Branding --

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Vydal: ABB s.r.o., Elektro-Praga Jablonec

Strana 60 z 121Poznámky redaktora
Pomocí tlačítek „PLUS/MINUS“ přejděte stanici. – Pokud nalezená stanice dočasně uložena jako oblíbená položka „0“, přístroj se přepne normálního provozu přehraje stanici. Z dostupných stanic seznamu stanic lze stanic uložit jako oblíbenou položku. 2. – Pokud během normálního provozu dojde přepnutí jinou oblíbenou položku nebo k vypnutí přístroje, uložená oblíbená položka „0“ již následně nebude dispozici. . Přejděte položky menu „Seznam stanic DAB+“. Přejděte menu „Rádiový vysílač“. V tomto seznamu stanic jsou zobrazeny všechny nalezené stanice DAB+. – vyhledávání stanic DAB+ viz kapitola 9. Pro dočasné přehrání stanice proveďte následující kroky: 1.Obsluha Produktová příručka 2CKA003073B5281 │60 9.3. 3.9 Menu „Vysílač“ „Zobrazení seznamu stanic DAB+“ uložení oblíbených položek Seznam stanic DAB+ Rádiový vysílač Menu Rádiový vysílač Obr. – Vybraná stanice dočasně uloží jako oblíbená položka „0“. 44: Zobrazení seznamu stanic DAB+ Menu nachází úrovni menu „Rádiový vysílač“.3. V seznamu stanic lze zvolit jednotlivé stanice dočasně přehrát nebo uložit jako oblíbenou položku. Výběr potvrďte krátkým stisknutím tlačítka „ENTER“. 4.11 „Menu „Vysílač“ „Automatický průběh vyhledávání stanic DAB+““ straně 63