Busch-AudioWorld Busch-Radio BTconnect DAB+ Branding --

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Vydal: ABB s.r.o., Elektro-Praga Jablonec

Strana 60 z 121Poznámky redaktora
Pro dočasné přehrání stanice proveďte následující kroky: 1.Obsluha Produktová příručka 2CKA003073B5281 │60 9. 2. 4. – Pokud během normálního provozu dojde přepnutí jinou oblíbenou položku nebo k vypnutí přístroje, uložená oblíbená položka „0“ již následně nebude dispozici. Výběr potvrďte krátkým stisknutím tlačítka „ENTER“. V seznamu stanic lze zvolit jednotlivé stanice dočasně přehrát nebo uložit jako oblíbenou položku. – Vybraná stanice dočasně uloží jako oblíbená položka „0“. 3. Pomocí tlačítek „PLUS/MINUS“ přejděte stanici.3.3.9 Menu „Vysílač“ „Zobrazení seznamu stanic DAB+“ uložení oblíbených položek Seznam stanic DAB+ Rádiový vysílač Menu Rádiový vysílač Obr.11 „Menu „Vysílač“ „Automatický průběh vyhledávání stanic DAB+““ straně 63. V tomto seznamu stanic jsou zobrazeny všechny nalezené stanice DAB+. Z dostupných stanic seznamu stanic lze stanic uložit jako oblíbenou položku. – Pokud nalezená stanice dočasně uložena jako oblíbená položka „0“, přístroj se přepne normálního provozu přehraje stanici. 44: Zobrazení seznamu stanic DAB+ Menu nachází úrovni menu „Rádiový vysílač“. . Přejděte položky menu „Seznam stanic DAB+“. Přejděte menu „Rádiový vysílač“. – vyhledávání stanic DAB+ viz kapitola 9