Busch-AudioWorld Busch-Radio BTconnect DAB+ Branding --

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Vydal: ABB s.r.o., Elektro-Praga Jablonec

Strana 59 z 121Poznámky redaktora
2. Tab. 43: Stanovení signálních tónů Menu nachází úrovni menu „Budík“.8 Menu „Budík“ „Stanovení signálních tónů“ 4x 1/5 5/5 x/x Budík ZAP/VYP Nastavit tón signálu Menu Budík Budík Budík Obr. – displeji zobrazí výběr pro budík. Pro výběr signálního tónu proveďte následující kroky: 1. Přejděte menu „Budík“. Potvrďte výběr signálního tónu.3. – Signální tóny jsou nastaveny. 3. Prostřednictvím tohoto menu vyberete signální tón budíku. Přejděte položky menu „Stanovení signálních tónů“. Pro signální tón přepínejte mezi výběrem „Signální tón“ nebo „Rádio“. Zvukový signál dosažení času buzení bude vydáván zvukový signál. 4.Obsluha Produktová příručka 2CKA003073B5281 │59 9. Signální tóny Přehrávání rádia ■ Přednastaveno ■ Po dosažení času buzení začne hrát naposledy zvolená stanice z oblíbených položek.10: Signální tóny