Busch-AudioWorld Busch-Radio BTconnect DAB+ Branding --

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Vydal: ABB s.r.o., Elektro-Praga Jablonec

Strana 58 z 121Poznámky redaktora
Přejděte menu „Budík“. dnech bez zaškrtnutí se neprovádí buzení. . 3. těchto dnech bude znovu provádět buzení. 42: Deaktivace dnů buzení Menu nachází úrovni menu „Budík“. Přejděte předtím deaktivované dny buzení. Přejděte položky menu „Deaktivovat dny“. – Zaškrtnuty jsou všechny aktivní dny týdnu. Za účelem deaktivace dnů buzení proveďte následující body: 1. – Zobrazí seznam dny týdnu. V této funkci lze jednotlivé dny vyloučit buzení.3. – každého vybraného dne přitom vymaže zaškrtnutí. Každý požadovaný deaktivovaný den buzení potvrďte tlačítkem „ENTER“. 2. 2. uvedení provozu jsou aktivní všechny dny týdnu. Pro aktivaci deaktivovaných dnů buzení proveďte následující kroky: 1. – Deaktivované dny nemají žádné zaškrtnutí. Pomocí tlačítek „PLUS/MINUS“ postupně přejděte požadované dny výběr vždy potvrďte tlačítkem „ENTER“.7 Menu „Budík“ „Deaktivovat dny“ 3x 1/5 4/5 x/x Budík ZAP/VYP Deaktivovat dny Menu Budík Budík Budík Obr.Obsluha Produktová příručka 2CKA003073B5281 │58 9. Přitom není důležité, který profil buzení je vybrán nastaveních. – Pro potvrzené dny opět přidá zaškrtnutí