Busch-AudioWorld Busch-Radio BTconnect DAB+ Branding --

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Vydal: ABB s.r.o., Elektro-Praga Jablonec

Strana 63 z 121Poznámky redaktora
3. – položce menu „Seznam stanic DAB+“ zobrazí nově vytvořený seznam stanic. Pro automatické vyhledávání stanic DAB+ proveďte následující kroky: 1. Přejděte položky menu „Automatické vyhledávání DAB+“.9 „Menu „Vysílač“ – „Zobrazení seznamu stanic DAB+“ uložení oblíbených položek“ straně 60. 2. Stanice DAB+ seznamu jsou setříděny poté od A Z. – ukončení automatického průběhu vyhledávání přístroj automaticky přejde položky menu „Seznam stanic DAB+“. – položce menu „Seznam stanic DAB+“ lze vybrat stanice dočasně je poslechnout nebo uložit jako oblíbenou položku. Pomocí tohoto menu přístroj prohledá celý frekvenční rozsah stanic DAB+ vytvoří seznam všech nalezených stanic DAB+. – Pokud nějaká stanice nalezena vícekrát, seznamu zapíše pouze jednou. – Pro položku menu „Seznam stanic DAB+“ viz kapitola 9. 46: Automatický průběh vyhledávání DAB+ Menu nachází úrovni menu „Rádiový vysílač“.11 Menu „Vysílač“ „Automatický průběh vyhledávání stanic DAB+“ Seznam stanic DAB+ Automatické DAB+ Rádiový vysílač Menu Rádiový vysílač Rádiový vysílač Vyhledávání Obr. Přejděte menu „Rádiový vysílač“.3.Obsluha Produktová příručka 2CKA003073B5281 │63 9. . – Přístroj vytvoří seznam všech nalezených stanic DAB+