Busch-AudioWorld Busch-Radio BTconnect DAB+ Branding --

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Vydal: ABB s.r.o., Elektro-Praga Jablonec

Strana 42 z 121Poznámky redaktora
. Zapněte rádio pro montáž pod omítku. 3. Navažte spojení externím multimediálním přístrojem. 4. Přehrávejte multimediálním přístroji oblíbenou položku rádia pro montáž pod omítku. 2. rádiu pro montáž pod omítku vyberte požadovanou oblíbenou položku. Pokud by tomu tak nebylo, spojení navažte strany rádia pro montáž pod omítku, viz kapitola 9. – Při přehrávání stanic DAB+ rádiu pro montáž pod omítku nezobrazuje slideshow.Obsluha Produktová příručka 2CKA003073B5281 │42 Obr. – zapnutí zobrazí naposledy přehrávaná oblíbená položka.3.17 „Menu „Bluetooth“ „Připojit přístroj““ straně 69. 28: Multimediální přístroj Pro přehrávání oblíbených položek rádia pro montáž pod omítku externím multimediálním přístroji proveďte následující kroky: 1. – závislosti externím multimediálním přístroji spojení naváže automaticky