Busch-AudioWorld Busch-Radio BTconnect DAB+ Branding --

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Vydal: ABB s.r.o., Elektro-Praga Jablonec

Strana 43 z 121Poznámky redaktora
16 „Menu „Bluetooth“ „Režim““ straně 68 ■ Spárování přístrojů – viz kapitola 9.19 „Menu „Bluetooth“ „Odpojit aktivní přístroj““ straně 71 .17 „Menu „Bluetooth“ „Připojit přístroj““ straně 69 ■ Odpojení přístrojů – viz kapitola 9.18 „Menu „Bluetooth“ „Spárovat přístroj““ straně 70 ■ Zrušení spárování přístrojů – viz kapitola 9.Obsluha Produktová příručka 2CKA003073B5281 │43 Funkce Bluetooth rádiu pro montáž pod omítku ■ Nastavení režimu Bluetooth – viz kapitola 9.3.20 „Menu „Bluetooth“ „Zrušit spárování všech přístrojů““ straně 72 ■ Připojení přístrojů – viz kapitola 9.3.3.3.3