Busch-AudioWorld Busch-Radio BTconnect DAB+ Branding --

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Vydal: ABB s.r.o., Elektro-Praga Jablonec

Strana 41 z 121Poznámky redaktora
3. 27: Odesílání prostřednictvím Bluetooth® Pro přehrávání oblíbených položek rádia pro montáž pod omítku externím multimediálním přístroji musí být provedena následující nastavení: ■ Režim Bluetooth rádia pro montáž pod omítku musí být nastaven „Vysílač“.17 „Menu „Bluetooth“ „Připojit přístroj““ straně 69.3. ■ Externí multimediální přístroj musí být spárován připojen rádiu pro montáž pod omítku.16 „Menu „Bluetooth“ „Režim““ straně 68.3. .Obsluha Produktová příručka 2CKA003073B5281 │41 Poslouchání stanice rádia pro montáž pod omítku externím multimediálním přístroji 3 09:36 DAB+ Busch-Radio Greatest Hits Obr. – Nastavení režimu Bluetooth viz kapitola 9. – Spárování přístrojů viz kapitola 9. – Připojení přístrojů viz kapitola 9.18 „Menu „Bluetooth“ „Spárovat přístroj““ straně 70