Busch-AudioWorld Busch-Radio BTconnect DAB+ Branding --

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Vydal: ABB s.r.o., Elektro-Praga Jablonec

Strana 40 z 121Poznámky redaktora
– tomto případě nutno nejdříve navázat spojení provést spárování strany externího multimediálního přístroje. Přístroj připojený rádiu pro montáž pod omítku se zobrazuje pod symbolem Bluetooth [3]. – zapnutí zobrazí naposledy přehrávaná oblíbená položka. Oblíbená položka „Bluetooth“ viditelná pro ostatní přístroje dosahu lze provést připojení rádiu. – displeji vpravo nahoře zobrazuje aktuální číslo oblíbené položky [1].Obsluha Produktová příručka 2CKA003073B5281 │40 9 09:36 Můj mobilní telefon 1 2 4 3 Obr. Oblíbená položka „Bluetooth“ stavu pohotovosti. – Pomocí externího multimediálního přístroje musí být provedeno spárování / navázáno spojení položkou „Rádio pro montáž pod omítku“. 2. – Pokud přepnutí oblíbenou položku „Bluetooth“ symbol Bluetooth [2] bliká, rádiu pro montáž pod omítku není připojen žádný externí přístroj. – přepnutí oblíbenou položku „Bluetooth“ funkce Bluetooth aktivní. Zapněte rádio pro montáž pod omítku. Informujte se u výrobce externího multimediálního přístroje, jak navazuje spojení. Tlačítko „ENTER“ [4] tiskněte doby, dokud nepřejdete oblíbenou položku „Bluetooth“. 26: Bluetooth® Pro přehrávání dat rádiu pro montáž pod omítku proveďte následující kroky: 1. Symbol Bluetooth [2] zobrazuje konstantně.