Busch-AudioWorld Busch-Radio BTconnect DAB+ Branding --

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Vydal: ABB s.r.o., Elektro-Praga Jablonec

Strana 40 z 121Poznámky redaktora
Tlačítko „ENTER“ [4] tiskněte doby, dokud nepřejdete oblíbenou položku „Bluetooth“. Symbol Bluetooth [2] zobrazuje konstantně. Zapněte rádio pro montáž pod omítku. – zapnutí zobrazí naposledy přehrávaná oblíbená položka. – přepnutí oblíbenou položku „Bluetooth“ funkce Bluetooth aktivní. – Pomocí externího multimediálního přístroje musí být provedeno spárování / navázáno spojení položkou „Rádio pro montáž pod omítku“. – tomto případě nutno nejdříve navázat spojení provést spárování strany externího multimediálního přístroje. – displeji vpravo nahoře zobrazuje aktuální číslo oblíbené položky [1]. 26: Bluetooth® Pro přehrávání dat rádiu pro montáž pod omítku proveďte následující kroky: 1. Přístroj připojený rádiu pro montáž pod omítku se zobrazuje pod symbolem Bluetooth [3]. Oblíbená položka „Bluetooth“ viditelná pro ostatní přístroje dosahu lze provést připojení rádiu. Informujte se u výrobce externího multimediálního přístroje, jak navazuje spojení. 2.Obsluha Produktová příručka 2CKA003073B5281 │40 9 09:36 Můj mobilní telefon 1 2 4 3 Obr. – Pokud přepnutí oblíbenou položku „Bluetooth“ symbol Bluetooth [2] bliká, rádiu pro montáž pod omítku není připojen žádný externí přístroj. Oblíbená položka „Bluetooth“ stavu pohotovosti.