Busch-AudioWorld Busch-Radio BTconnect DAB+ Branding --

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Vydal: ABB s.r.o., Elektro-Praga Jablonec

Strana 34 z 121Poznámky redaktora
nastavují konfiguračním menu přístroje.3. – Funkci Snooze lze spustit pouze během signálního tónu budíku.3. Časy buzení, profily buzení atd. – poté lze zapnout budík.3. – poté lze deaktivovat dny buzení. ■ Časy buzení viz kapitola 9.3. následujícím textu jsou uvedeny čtyři možné stavy přepnutí.2.3. Buzení lze stisknutím libovolného tlačítka přerušit minut (funkce odložení (Snooze)).8 „Menu „Budík“ „Stanovení signálních tónů““ straně 59.6 „Menu „Budík“ „Časy buzení““ straně 56.25 „Menu „Nastavení“ „Maximální hlasitost““ straně 79. 23: Funkce buzení K buzení dispozici pípání nebo přehrávání rádia. Po spuštění budíku displeji zobrazí signál buzení [2]. Maximální hlasitost tónu buzení lze omezit, viz kapitola 9.4 „Menu „Budík“ – „Budík““ straně 54. Zapnutí nebo vypnutí budíku Budík zapíná nebo vypíná konfiguračním menu přístroje, viz kapitola 9.5 „Menu „Budík“ „Profily buzení““ straně 55. Přerušení budíku (funkce odložení (Snooze)) Funkci Snooze spustíte stisknutím libovolného tlačítka přístroje. Hlasitost pípání nebo rádia bude plynule zvyšovat.5 Ovládání budíku Snooze (funkce odložení) 3 3 09:36 09:36 DAB+ DAB+ Rádio Busch Největší hity Rádio Busch Největší hity 1 2 Obr. Chování funkce buzení funkce Snooze Chování funkce buzení funkce Snooze závislé stavu přepnutí přístroje. ■ Profily buzení viz kapitola 9.3. . – Tím zabrání neúmyslnému vypnutí funkce buzení během normálního provozu pomocí ovládacích tlačítek. Aktivní funkce buzení zobrazuje displeji [1]. ■ Signální tóny viz kapitola 9.Obsluha Produktová příručka 2CKA003073B5281 │34 9.4 „Menu „Budík“ „Budík““ straně 54. Upozornění Před prvním zapnutím budíku zapotřebí jednou zadat časy buzení. Zapnutí vypnutí budíku provádí konfiguračním menu přístroje, viz kapitola 9