Busch-AudioWorld Busch-Radio BTconnect DAB+ Branding --

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Vydal: ABB s.r.o., Elektro-Praga Jablonec

Strana 34 z 121Poznámky redaktora
■ Profily buzení viz kapitola 9. následujícím textu jsou uvedeny čtyři možné stavy přepnutí. 23: Funkce buzení K buzení dispozici pípání nebo přehrávání rádia.3. Hlasitost pípání nebo rádia bude plynule zvyšovat. Upozornění Před prvním zapnutím budíku zapotřebí jednou zadat časy buzení.8 „Menu „Budík“ „Stanovení signálních tónů““ straně 59.5 „Menu „Budík“ „Profily buzení““ straně 55. Aktivní funkce buzení zobrazuje displeji [1]. ■ Signální tóny viz kapitola 9. Zapnutí nebo vypnutí budíku Budík zapíná nebo vypíná konfiguračním menu přístroje, viz kapitola 9. Chování funkce buzení funkce Snooze Chování funkce buzení funkce Snooze závislé stavu přepnutí přístroje. – poté lze zapnout budík. – Funkci Snooze lze spustit pouze během signálního tónu budíku. Přerušení budíku (funkce odložení (Snooze)) Funkci Snooze spustíte stisknutím libovolného tlačítka přístroje. Maximální hlasitost tónu buzení lze omezit, viz kapitola 9.3.3.4 „Menu „Budík“ – „Budík““ straně 54. – poté lze deaktivovat dny buzení. Buzení lze stisknutím libovolného tlačítka přerušit minut (funkce odložení (Snooze)). nastavují konfiguračním menu přístroje.5 Ovládání budíku Snooze (funkce odložení) 3 3 09:36 09:36 DAB+ DAB+ Rádio Busch Největší hity Rádio Busch Největší hity 1 2 Obr. Zapnutí vypnutí budíku provádí konfiguračním menu přístroje, viz kapitola 9.Obsluha Produktová příručka 2CKA003073B5281 │34 9.25 „Menu „Nastavení“ „Maximální hlasitost““ straně 79. . Po spuštění budíku displeji zobrazí signál buzení [2]. ■ Časy buzení viz kapitola 9.3.3. Časy buzení, profily buzení atd.4 „Menu „Budík“ „Budík““ straně 54. – Tím zabrání neúmyslnému vypnutí funkce buzení během normálního provozu pomocí ovládacích tlačítek.6 „Menu „Budík“ „Časy buzení““ straně 56.2.3