Busch-AudioWorld Busch-Radio BTconnect DAB+ Branding --

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Vydal: ABB s.r.o., Elektro-Praga Jablonec

Strana 33 z 121Poznámky redaktora
Dojde-li přepnutí mezi oblíbenou položkou DAB+ FM, může trvat nějakou dobu, protože přístroj musí interně provést přepnutí mezi analogovým digitálním příjmem.9 „Ovládání Bluetooth® “ straně 39.12 „Menu „Vysílač“ „Automatický průběh vyhledávání stanic FM““ na straně 64 ■ viz kapitola 9. . ■ Za naposledy uloženou oblíbenou položkou nachází oblíbená položka „Bluetooth“.13 „Menu „Vysílač“ „Manuální nastavení stanic FM““ straně 65 V oblíbených položkách mohou míchat stanice DAB+ FM.11 „Menu „Vysílač“ „Automatický průběh vyhledávání stanic DAB+““ na straně 63 ■ viz kapitola 9. – Vyhledávání stanic: ■ viz kapitola 9. Pokud obsazeno všech oblíbených položek, nachází tato oblíbená položka místě Další informace obsluze Bluetooth viz kapitola 9.2.3.9 „Ovládání Bluetooth® “ na straně 39.2. Upozornění ■ Nejsou-li přístroji uloženy žádné oblíbené položky, přístroj ihned zapnutí přejde oblíbenou položku „Bluetooth“.Obsluha Produktová příručka 2CKA003073B5281 │33 Stanice lze přednastavit pomocí vyhledávání stanic uložit jako oblíbenou položku míst. displeji bliká symbol Bluetooth.3. Další informace obsluze Bluetooth viz kapitola 9.3