Busch-AudioWorld Busch-Radio BTconnect DAB+ Branding --

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Vydal: ABB s.r.o., Elektro-Praga Jablonec

Strana 35 z 121Poznámky redaktora
– dosažení času buzení rádio přeruší jako signální tón vydáváno pípání.6: Budík funkce Snooze případ C Případ D ■ Rádio vypnuto. – Hlasitost mění podle náběhové funkce. – Pro předčasné přerušení opakování (vypnutí funkce alarmu) existují tři způsoby: – Během signálního tónu dlouze stiskněte tlačítko „Vypnout“ (cca sekundy). – Pokud bylo používáno programové místo AUX nebo programové místo Bluetooth, pak použije programové místo resp. Chování funkce: ■ Po dosažení času buzení rádio přeruší vydáván signální tón (režim alarmu). ■ Signální tón lze ukončit libovolným tlačítkem (funkce Snooze). Chování funkce: ■ Chování funkce jsou stejné jako případě A. – Mezi signálními tóny rádio vypnuto. Tab. ■ Jako signální tón nastaveno „Pípnutí“.3.Obsluha Produktová příručka 2CKA003073B5281 │35 Případ A ■ Rádio zapnuto hraje.5: Budík funkce Snooze případ B Případ C ■ Rádio vypnuto. – minutách přístroj automaticky přepne zpět režimu alarmu. – Signální tón zůstane dobu sekund Následně hlasitost zvyšuje každou sekundu, dokud cca sekundách nebude dosaženo maximální hlasitosti. ■ Bylo dosaženo času buzení. ■ Jako signální tón nastaveno „Rádio“. ■ Bylo dosaženo času buzení. Tab.4: Budík funkce Snooze případ A Případ B ■ Rádio zapnuto hraje. – Hlasitost zvyšuje 100 maximální hlasitosti. Chování funkce: ■ Rádio zapne naposledy používaném programovém místě. – Tím přístroj přepne režimu přehrávání hraje rádio. ■ Jako signální tón nastaveno „Pípnutí“. – Budík deaktivujte konfiguračním menu přístroje, viz kapitola 9. ■ Hlasitost odpovídá naposledy použité hodnotě hlasitosti. ■ Jako signální tón nastaveno „Rádio“. – Tento postup opakuje 3krát. Funkce buzení poté úplně vypnuta. . – Stiskněte tlačítko „Vypnout“ čase mezi dvěma signálními tóny. první obsazené programové místo.4 „Menu „Budík“ „Budík““ na straně 54. Tab. ■ Výstup displeji režimu alarmu: – „Buzení“ ■ Režim alarmu automaticky ukončí minutě. Pokud budík následující den opět budit, budík zapotřebí opět zapnout. ■ Bylo dosaženo času buzení. ■ Bylo dosaženo času buzení. tomto případě současně vypnete rádio, protože mezi signálními tóny nachází režimu přehrávání. Chování funkce: ■ Chování funkce jsou stejné jako případě A