Busch-AudioWorld Busch-Radio BTconnect DAB+ Branding --

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Vydal: ABB s.r.o., Elektro-Praga Jablonec

Strana 116 z 121Poznámky redaktora
přístroji režim antény nastaven „Externě“. ■ Přístroj nachází místě, kde není žádný příjem.34 „Menu „Nastavení“ „Anténa““ straně 88. ■ K přístroji není připojena žádná externí anténa: – Přístroj vybaven interní anténou. Pro nastavení času poté jednou přejděte oblíbenou položku rozhlasové stanice krátké době opět vraťte zpět. ■ Čas nastavuje automaticky spojení rozhlasovou stanicí. – tomto případě není externí anténa přístrojem používána. případě dobré situace příjmem tato anténa postačující. ■ Maximální hlasitost rádia pro montáž pod omítku nastavena nižší. Regulátor hlasitosti pak nelze normálním provozu posunout úplně doprava. Pro připojení externí antény viz kapitola 7. ■ Maximální hlasitost rádia pro montáž pod omítku nastavena nižší. Čas nelze nastavit. . ■ Je připojena externí anténa.5. – Poloha externích antén může mít rozhodující vliv kvalitu příjmu. dipólové antény. Optimální polohu externí antény lze zjistit pouze vyzkoušením přímo místě. přístroji režim antény nastaven „Interně“.34 „Menu „Nastavení“ „Anténa““ straně 88.3.3 „Anténa“ straně 25. trvale spojeno oblíbenou položkou „AUX“, čas neaktualizuje. – Pokud rádio pro montáž omítku např. ■ Není připojena žádná externí anténa. Hlasitost nelze regulovat úplně.Často kladené dotazy tipy Produktová příručka 2CKA003073B5281 │116 12 Často kladené dotazy tipy Špatná kvalita příjmu Pokud během průběhů vyhledávání stanic nejsou nalezeny žádné stanice nebo při přehrávání oblíbených položek často zobrazuje hlášení „Žádný příjem, může mít několik příčin.5. Režim antény přístroje nastavte „Interně“, viz kapitola 9.25 „Menu „Nastavení“ „Maximální hlasitost““ straně 79. používána interní anténa. Režim antény přístroje nastavte „Externě“, viz kapitola 9.3.25 „Menu „Nastavení“ „Maximální hlasitost““ straně 79. – tomto případě není interní anténa přístrojem používána. – tomto případě zapotřebí připojit externí anténu, která nachází oblasti s příjmem. – Nastavte maximální hlasitost rádia pro montáž pod omítku, viz kapitola 9. – Nastavte maximální hlasitost rádia pro montáž pod omítku, viz kapitola 9.3. Přitom rovněž omezí hlasitost signálu buzení. Měňte polohu externí antény, dokud nedosáhnete dobré situace příjmem. Je-li situace příjmem špatná, doporučuje použití externí antény, např. ■ Externí anténa umístěna nevhodně.3. Signál buzení tichý.3 „Anténa“ straně 25. Pro připojení externí antény viz kapitola 7