Busch-AudioWorld Busch-Radio BTconnect DAB+ Branding --

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Vydal: ABB s.r.o., Elektro-Praga Jablonec

Strana 115 z 121Poznámky redaktora
. ■ Při použití agresivních čisticích prostředků hrozí nebezpečí poškození povrchu přístroje. – Nestříkejte žádné čisticí prostředky přímo přístroj.1 Čištění Varování! Poškození přístroje! ■ Při postříkání čisticími prostředky mohou tyto prostředky vniknout mezerami do přístroje. – Nepoužívejte žádné žíraviny, abrazivní prostředky nebo rozpouštědla.Údržba Produktová příručka 2CKA003073B5281 │115 11 Údržba 11. Znečištěné přístroje očistěte měkkým suchým hadříkem. – Pokud nestačí, mírně navlhčete hadřík mýdlovým roztokem