Busch-AudioWorld Busch-Radio BTconnect DAB+ Branding --

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Vydal: ABB s.r.o., Elektro-Praga Jablonec

Strana 117 z 121Poznámky redaktora
3.19 „Menu „Bluetooth“ „Odpojit aktivní přístroj““ straně 71 – viz kapitola 9. ■ Software přehrávače multimediálního přístroje nachází režimu pozastavení. Pokud symbol Bluetooth rádiu pro montáž pod omítku zobrazuje konstantně, je multimediální přístroj připojen. ■ Režim AUX přístroji nastaven „Výstup AUX“ nebo deaktivován. Na rádiu pro montáž pod omítku není nic slyšet. ■ Hlasitost multimediálním přístroji nastavena „nulu“.3.3. ■ Nacházíte hraniční oblasti dosahu. – může být především případ dočasném přerušení spojení. . ■ K rádiu pro montáž pod omítku již připojen jiný multimediální přístroj. Multimediální přístroj nelze připojit, ačkoli rádio pro montáž pod omítku zobrazuje v nastaveních Bluetooth. – tomto případe odpojte zrušte spárování připojeného multimediálního přístroje v rádiu pro montáž pod omítku. Oblíbená položka „Bluetooth“ není viditelná.16 „Menu „Bluetooth“ – „Režim““ straně 68.3.26 „Menu „Nastavení“ – „AUX““ straně 80. ■ Multimediální přístroj ztišen. – Nastavte režim Bluetooth přístroje „Přijímač“, viz kapitola 9. ■ Multimediální přístroj aktuálně vypnutý (časový limit ještě není dosažen). – Nastavte režim AUX přístroje „Vstup AUX“, viz kapitola 9. – viz kapitola 9. ■ Režim Bluetooth přístroji nastaven „Vysílač“.Často kladené dotazy tipy Produktová příručka 2CKA003073B5281 │117 Oblíbená položka „AUX“ není viditelná. Signál ještě dostatečně silný pro udržení spojení, je však již slabý pro přenos dostatečného množství dat pro přehrávání hudby.20 „Menu „Bluetooth“ „Zrušit spárování všech přístrojů““ straně 72 Následně musíte svůj multimediální přístroj znovu spárovat připojit, protože přitom vymaže seznam spárovaných přístrojů uložený rádiu pro montáž pod omítku