Bočníky

| Kategorie: Katalog  |

Vydal: METRA BLANSKO a.s.

Strana 6 z 10

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
2 250 230 200/60 1 250 230 20060 1 250 230 200/60 1,2 100 600 250 230 20060 B 1,2 150 256 116 232 20060 M10x20 1 200 256 116 232 20060 M10x20 1,2 250 256 116 232 20060 M10x20 1 300 278 140 248 20060 M12x25 1 400 278 140 248 20060 M12x25 1 600 290 200 254 130 20060 M16x30 Provedeni Model Hodnota Value Rozměry[mm] Dimensions [mm] Přetíženi Proud [A] Current [A] Napětí [mV] Voltage [mVl M/J [kA] N 100 367 346 205 302 16/10 0,5 150 266 245 205 201 16/10 0.5 100 367 346 1045 891 302 16/10 0,5 150 317 296 835 681 252 16/10 0,5 200 354 333 525 471 289 16/10 0,5 200 370 249 853 681 305 16/10 1 C 250 301 280 648 494 236 16/10 0,5 400 300 281 415 261 216 17/10 0,5 600 278 260 165 222 16/8 1 600 281 256' 415 261 216 17/10 1 600 381 353 655 415 296 20/10 1 1000 276 246 555 415 191 20/10 1 1500 212 184 655 415 127 20/10 1 Provedení Bočníky přetížitelné Model Overload capable shunts .Bočníky zvláštní BZ Provedení Bočníky bezindukční Model Inductance less shunts Provedeni Hodnota Rozměry[mm] 3 I Model Value Dimensions [mm] Screw M Proud [A] Napětí [mV] B Lv Rozměr[mm] Cuient[A] Voltage [mV] Dimension[mm] 2500 150 510 460 390 187 105 160 120 300 M20x45 600 300 650 610 560 127 100 220 500 M10x35 2000 2000 410 370 300 5000 2000 460 420 105 105 250 10000 2000 470 420 330 135 130 210 20000 2000 470 420 330 155 130 210 40000 2000 460 410 320 190 130 140 200 80000 2000 410 360 270 210 130 200 150 Provedení Bočníky odbočkou Model Shunts with tap Provedení Model Hodnota Value Odbočka Tap Rozměry [mm] Dimensions [mm] Šroub ČSN021103 Screw M Vananta Modification Proud [A] Current [A] Napětí [mV] Voltage [mV] [mV] Lv/Ld Rozměr [mm] Dimension[mm] 1.2 250 230 200/50 1,2 250 230 200/60 1