Bočníky

| Kategorie: Katalog  |

Vydal: METRA BLANSKO a.s.

Strana 2 z 10

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
Bočníky přístrojové (BP) jsou rozměrově uzpůsobeny pro mechanické spřažení měřicími přístroji METRA BLANSKO, jsou však použitelné samostatně. Tento odpor bývá volen tak, aby rozdělení proudu bylo známém poměru. Bočníky rozváděčové (BR) jsou konstrukčně uzpůsobené pro montáž rozváděčů, blíže silovým okruhům. . Bočníky zvláštní (BZ) jsou původně vyvinuty pro specializovaného zákazníka, ale vzhledem univerzalitě použití jsou nabídce výrobce. Samostatný měřicí přístroj může být dislokován vzdáleněji.Určení Bočník odpor zapojený paralelně měřicímu přístroji, aby jím protékala jen část měřeného proudu. Tyto bočníky jsou prověřeny praxí. Svým použitím odpovídají normě ČSN IEC 51-1^8 (356203), v provedení dle DIN 43703. Samostatně prodejné bočníky jsou cejchovány tou částí proudu, která prochází pouze bočníkem. Bočník vlastní třídu přesnosti, nejméně o třídu lepší než samotný elektrický měřicí přístroj používá na připojení určitému druhu přístrojů. Materiály odpovídají normám DIN 46461, ČSN 42056 ČSN 43703. Způsob připojení proudového okruhu měřicího obvodu je definován normalizován viz jednotlivé obrázky konstrukčního provedení. Popis Odporová část bočníku tvořena tyčemi manganinu potřebných průřezů délek, které jsou zapájeny speciálním způsobem nosných bočnic elektrovodné mědi