Bezkontaktní spínání (1975)

| Kategorie: Kniha  | Tento dokument chci!

Polovodičová technika. Publikace vysvětluje principy bezkontakt­ního spínání, uvádí základní vztahy a cha­rakteristiky. Je zde zpracována problematikabezkontaktního spínání stejnosměrného i stří­davého proudu včetně osvědčených a realizo­vaných zapojení. Jsou zde uvedeny též základ­ní údaje o výkonových polovodičových sou­částkách a přehled vyráběných zařízení našichi zahraničních.

Vydal: Státní nakladatelství technické literatury Autor: Josef Heřman

Strana 220 z 224

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
REJSTŘÍK báze tranzistoru 18 cena spínače 109 čidlo nulového proudu 158 činitel proudový zesilovací 19 člen akční 11 člen optoelektronický 93 deska selénová 164 dělič napěťový 160 diak 42 dioda elektroluminiscenční 45 — lavinová 16, 165 — plošná 14 doba čela impulsu 21 — přesahu impulsu 21 — týlu impulsu 21 — vypínací obvodová 82, 169 spínače 141 — zapínací spínače 141 — zotavovací 16 elektroda řídící tyristorů 26 elektronika konzumní 152 emitor 18 fototyristor 38, 155 hmotnost spínače 208 charakteristika voltampérová diody 14 --------tyristorů 27 --------triaku 41 charakteristika spínací 48 chladič 197, 198 impedance tranzientní tepelná 61 imunita šumová 180 intenzita poruch 194 interakce obvodů 179 jev tranzistorový 33 jistič 172 kapacita komutačního kondenzátoru 99, 103 kmitočet zapínacích impulsů 129 kolektor 18 kompaund silikonový 57 komutace diody 16 — nucená 81, 177 — tyristorů 79 konstrukce přítlaková 195 — soklová 195 křivka proudové přetížitelnosti 17 mez nasycení 21 modul hybridní 44 nadproud 169 náhradní schéma spínače 50, 51 napětí prahové 14 — průrazné 15 — saturační 21, 77 návrh bezkontaktního spínače 181 nevýhody bezkontaktních spínačů 68 222