Bezkontaktní spínání (1975)

| Kategorie: Kniha  | Tento dokument chci!

Polovodičová technika. Publikace vysvětluje principy bezkontakt­ního spínání, uvádí základní vztahy a cha­rakteristiky. Je zde zpracována problematikabezkontaktního spínání stejnosměrného i stří­davého proudu včetně osvědčených a realizo­vaných zapojení. Jsou zde uvedeny též základ­ní údaje o výkonových polovodičových sou­částkách a přehled vyráběných zařízení našichi zahraničních.

Vydal: Státní nakladatelství technické literatury Autor: Josef Heřman

Strana 146 z 224

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
Činnost obvodu následující: Je-li vnějším zapínacím signálem uveden do zapnutého stavu tyristor době, kdy polován propustném směru, objeví téměř plné napětí zdroje zátěži dobu jedné půlperiody. 115. sítv Obr. 114. 114 znázorněn neúplný paměťový obvod kapacitním typem zpětné vazby.typ vazby [71]. obr. 114 Obr. Průběhy elektrických veličin obvodu podle obr. Neúplný paměťový obvod kapa­ citním typem zpětné vazby 148