Automatizovaná měřicí pracoviště a jejich řízení

| Kategorie: Skripta  | Tento dokument chci!

V této kapitole se seznámíte s tím, jak vypadají příkazy pro některé dálkově řízené laboratorní přístroje, jak jsou tyto přístroje připojeny k řídicímu počítači a jak je možno sestavit program pro automatizované měření v grafickém programovém prostředí. Vzhledem k vybavení laboratoře se budeme zabývat zejména produkty firmy Agilent.

Vydal: FEKT VUT Brno Autor: UREL

Strana 13 z 14

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
13 Obr. ukončení cyklu dojde aktivováním objektu Break (najdeme menu Flow/Repeat Break). Bylo více než nepohodlné otrocky vypisovat např. třeba WRITE „VOLTage 10. označený přivede příslušný parametr, spojí objektu Formula příslušnou textovou částí příkazu jeden řetězec (např. jeho spodního okraje povedeme řídicí vodič dalšího objektu. Sáhneme tedy položky menu Flow a vybereme objekt Start. Pro zmíněné vytváření příkazů různými parametry využívá objekt Formula (menu Device/Formula), který použít také pro jednoduché výpočty.4: Příklad programu grafickým uživatelským rozhraním Náš vytvářený program musí nějak začít.1“, atd. takto vytvořený nový řádek pak vepíšeme příkaz, který chceme přístroji předat (např. Zde najdeme několik různých cyklů, např. „VOLTage“+a+“V“) výstupní datový pin objektu Formula pak připojí na vstupní datový pin objektu Direct I/O pro komunikaci příslušným přístrojem.0“, WRITE „VOLTage 1. I/O Instrument manager vybereme příslušný přístroj. Zamysleme tedy, kde najít cyklus jakým „vzorcem“ pak vytvořit sekvenci takových příkazů. Cyklus For Range (Flow/Repeat For Range) bude provádět akci rozmezí mezi dolní horní mezí zadaným krokem. Chceme akci opakovat, tedy vybereme Flow/Repeat. Při testování si .0“.). Někdy příkaz přímo celý vepíše objektu, ale často potřebujeme nějak modifikovat. zařídíme prostřednictvím objektu Direct I/O. příkazy WRITE „VOLTage 1. Vidíme, příkaz má jednak část vždy stejnou, jednak proměnný parametr, který asi budeme vytvářet nějakém cyklu. Dále budeme potřebovat komunikovat jednotlivými měřicími přístroji. A. cyklus Until Break (opakuje nějaké události, což může být třeba stisk nějakého tlačítka obsluhou při výběru dalšího postupu měření, nebo chybové hlášení nějakého přístroje, nebo dosažení nějakého limitu apod. V okénku objektu Direct I/O zatím není žádný příkaz, jen návod, jak tam něj vytvořit místo dvojitým kliknutím Double-Click Add Transaction>).). zápis, čtení, čekání apod. Pro častá měření frekvenční, logaritmickým nastavováním frekvencí, dobře hodí For Log Range, kde místo ekvidistantního kroku zadává počet kroků dekádu. Cyklus týká chodu programu, sáhneme tedy položky menu Flow. Při generování příkazů různými parametry datový vstup objektu Formula (např