Automatizovaná měřicí pracoviště a jejich řízení

| Kategorie: Skripta  | Tento dokument chci!

V této kapitole se seznámíte s tím, jak vypadají příkazy pro některé dálkově řízené laboratorní přístroje, jak jsou tyto přístroje připojeny k řídicímu počítači a jak je možno sestavit program pro automatizované měření v grafickém programovém prostředí. Vzhledem k vybavení laboratoře se budeme zabývat zejména produkty firmy Agilent.

Vydal: FEKT VUT Brno Autor: UREL

Strana 1 z 14

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
1 A. Příkazy tvoří hierarchickou strukturu (strom), takže pod jedním nadřazeným příkazem lze seskupit několik podřízených konkrétnějších příkazů, což činí výsledný program přehlednější pochopitelnější. cvičeních budeme využívat programové prostředí VEE Pro, němž názornost „čitelnost“ výsledného programu dosahována především grafickou reprezentací jednotlivých kroků. však vhodné upozornit, pokud budete někdy sami pracovat s jakýmkoli dálkově řízeným přístrojem, třeba vždy nahlédnout programového manuálu, případně vyzkoušet funkci jednotlivých příkazů. Automatizovaná měřicí pracoviště jejich řízení V této kapitole seznámíte tím, jak vypadají příkazy pro některé dálkově řízené laboratorní přístroje, jak jsou tyto přístroje připojeny řídicímu počítači jak možno sestavit program pro automatizované měření grafickém programovém prostředí. Příkazy SCPI jsou tedy vybraná anglická slova nebo jejich definované zkratky. Jednak mohou vyskytnout dílčí rozdíly mezi staršími novějšími verzemi SCPI, jednak přístroje většinou pracují příkazy standardu IEEE-488 případně speciálními příkazy pro dané zařízení, které mohou třeba zjednodušovat zápis některých operací. Vzhledem k vybavení laboratoře budeme zabývat zejména produkty firmy Agilent. Proto následujících odstavcích vysvětlíme syntaxi uvedeme vybrané příkazy, které budete cvičení potřebovat. Příkaz SCPI může (některé musí) mít jeden více parametrů. {} označuje výběr několika možností zadání parametru příkazu, . vždy specifikována dokumentaci daného přístroje. CURRe) způsobí chybu., ale nesprávná zkratka (např. Mezi klíčovým slovem a parametrem musí být mezera. Naštěstí však existuje poměrně obecně přijímaný jazyk pro řízení měřicích přístrojů známý pod zkratkou SCPI (Standard Commands for Programmable Instruments), jehož hlavní příkazy není příliš obtížné pochopit zvládnout. Pro zápis zde budeme používat stejnou konvenci, jaká je obvyklá např. manuálech přístrojů Agilent. Bohužel nelze zcela vyloučit, všechny přístroje používají stejné příkazy. laboratorních cvičeních budete pracovat výhradně přístroji firmy Agilent, která staví programové řízení přístrojů celkem důsledně právě některé verzí SCPI. Abyste mohli jednotlivé příkazy správně použít, třeba pochopit způsob zápisu a syntaxi. Pro začátečníky doporučujeme používat plné znění příkazů důvodu snadnějšího pochopení. Většinu klíčových slov pravděpodobně pochopíte bez dalšího výkladu (co asi znamená CURRENT nebo VOLTAGE?). Příkaz SCPI zpravidla skládá anglického slova nebo jeho definované zkratky a případných parametrů. Příklad zápisu klíčových slov: CURRent: můžete zapsat Current, CURR, curr apod. Znalost řídicích příkazů přístroje je však zde nutná. Bylo velice nepohodlné měnit celý řídicí program vždy, když použijete třeba jiný multimetr zdroj. následujícím výkladu budou klíčová slova uvedena vždy plném znění jako kombinace velkých písmen (definující zkratku příkazu) malých písmen. Klíčové slovo lze zapsat velkými nebo malými písmeny, nebo jejich kombinací. Programové příkazy pro dálkově řízené přístroje Příkazy předávané dálkově řízenému přístroji musí mít samozřejmě předepsanou podobu