ABB inteligentní instalace KNX a E-GON

| Kategorie: Katalog MIX datasheetů a jiných letáků  | Tento dokument chci!

Mix katalogů s tématikou ABB inteligentní instalace KNX a E-GON

Vydal: ABB s.r.o., Elektro-Praga Jablonec Autor: ABB Elektro Praga

Strana 5 z 68

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.Poznámky redaktora
Řízení žaluzií, arkýz, rolet závěsů Stínicí techniku možné ovládat ručně nebo základě vazby elektronickým systém zabezpečení budovy, podle časového program nebo podle údajů soum rakového spínače, ale také sam očinně vazbě intenzitu slunečního záření. Optimalizace spotřeby energie vazby jiné systémy. O vládání oken, dveří, vra bran Elektricky poháněná okna, dveře, vrata, brány, střešní okna ventilační světlíky apod. mohou být také ovládány dálkově, závislosti okam žitém stavu počasí, vazbě systém požární signalizace, elektronický systém zabezpečení budovy nebo přístupový systém Ovládání např. ovládací prvek Busch-triton® I I I t «—• « P i-bus® Funkce systém 05 . letním ohou lamely odrážet sluneční teplo venkovního prostoru tím snižovat náklady provoz klim atizace. Běžné jsou vazby řídicí systém tepelných zdrojů, elektronický systém zabezpečení budovy, požární signalizaci, přístupový systém atd. také vzdálené programování nebo servis celé instalace. jsou venkovní markýzy nebo rolety chráněny autom atickým zatažením, závislosti příkazech snímačů povětrnostních údajů. Před poškozením větrem namrzajícím deštěm apod. Dále možné dálkově odečítat spotřeby energií tato data využít pro další vyhodnocení zpracování. ovládací prvek 2-/4 násobný snímač pohybu future® linear Vzdálené přístupy Rozsah vzdáleného přístupu určuje uživatel. Pak lze zablokovat činnost vybraných energeticky náročných spotřebičů dobu činnosti jiných, prioritních spotřebičů. Internetová rozhraní dovolují vytváření kom plexní vzdálené vizualizace integrovaným přenosem vizuálních inform ací popř. střešních oken též možné provázat větrnostní stanicí dešťovým senzorem.Řízení žaluzií, markýz ovládání oken, dveří, vrat bran. Vazby jiné systém y Vhodnými rozhraními zabezpečuje kom unikace mezi různý­ řídicími systém pro dosažení nejoptim álnějšího provozu vybavení celé budovy. Optim alizace otřeb energie Budeme-li systém ABB i-bus® KNX předávat inform ace spotřebě, můžeme vytvářet libovolné program ové vazby zabezpečující, aby okam žitý odběr energie nepřesáhl stanovenou hodnotu. Odražené sluneční záření vhodně natočených lamel žaluzií využij eme pro úsporu tepelné energie pro vytápění nebo pro osvětlení