ABB inteligentní instalace KNX a E-GON

| Kategorie: Katalog MIX datasheetů a jiných letáků  | Tento dokument chci!

Mix katalogů s tématikou ABB inteligentní instalace KNX a E-GON

Vydal: ABB s.r.o., Elektro-Praga Jablonec Autor: ABB Elektro Praga

Strana 4 z 68

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.Poznámky redaktora
Regulace vytápění, ventilace řízení provozu spotřebičů. Vizualizace S vysokým kom fortem souvisí zobrazování ovládání vybra­ ných funkcí provozních stavů. Vysokých úspor energie potřebné pro osvětlování kancelářských budovách dosahuje sam očinnou regulací jasu stálou osvětlenost vazbou přítom nost osob. Stavy požadovaných funkcí tak možné jednoho místa nejen kontrolovat, ale ovládat, vytvářet časové rogra­ nebo scény.Vizualizace, ovládání osvětlení zásuvkových rozvodů. kancelářských, školských podobných budovách výhodou vazba přítom nost osob při delší nepřítom nosti, bez ohledu časové programování, vytápě­ místnosti převedeno útlum ového režimu, stejně tak při větrání. Stejně snad­ vytváření centrálních funkcí nebo scén. tom uto účelu slouží různé typy displejů nebo využívá osobních počítačů instalova­ ným vizualizačním softwarem případně dotykovou zovkou. ------------- rtP sledování spotřeby energií 04 Funkce systém i-bus® X . Tato řídicí jednotka pak připravuje jen třebné nožství tepla chladu. bdobně řízen systém chlazení (klimatizace). závislosti způsobu provo­ ístností možné časovými program přepínat tři teplotní režimy činnosti. Regulace vytápění, chlazení ventilace ABB i-bus® KNX reguluje tepelnou pohodu ístnostech předává řídicí jednotce tepelného zdroje inform ace kam žitých podm ínkách. Běžné také vytváření progra­ pro dobu nepřítom nosti nebo pro případ narušení objektu nepovolanou osobou, případně sim ulace přítom nosti. A rtP kamerovým modulem Řízení provozu dalších spotřebičů Ať již ručně, dálkově, podle časového nebo jiného programu anebo podle příkazů různých snímačů může být řízen provoz libovolných spotřebičů nebo návazných systém Takto lze řídit provoz fontán, zalévání zahrady, vyhřívání chodníků nebo okapových žlabů, sauny, bazénové technologie apod. O vládání světle zásuvkových rozvodů Spínání stm ívání svítidel zásuvkových rozvodů skutečně tím nejjednodušším úkolem pro ABB i-bus® KNX