ABB inteligentní instalace KNX a E-GON

| Kategorie: Katalog MIX datasheetů a jiných letáků  | Tento dokument chci!

Mix katalogů s tématikou ABB inteligentní instalace KNX a E-GON

Vydal: ABB s.r.o., Elektro-Praga Jablonec Autor: ABB Elektro Praga

Strana 3 z 68

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.Poznámky redaktora
trojnásobná kombinace ABB-priOn, černé sklo Barvy usnadňují život Inovativní koncept různobarevných LED velmi dlouhou To í životností, které mění barvu podsvícení závislosti vybrané oblasti funkcí.přináší systémová technika? Komfort, úspory energií optimální pořizovací náklady! Kom fort Systém ová instalace nabízí vysoký při ovládání všech funkcí. Jakékoliv pozdější změny uspořádání přístrojů jsou snadno uskutečnitelné, zpravidla bez nutnosti zásahů stavebních konstrukcí. Společným program ovým řízením žaluzií, osvětlení, chlazení lze efektivně využívat slun ečn energii tím snižovat otřeb ele ktrické ener­ gie. ABB i-bus® KNX ezinárodní Systém ABB i-bus® KNX nejen celoevropsky, ale dokonce celosvětově norm alizovaný. Systém pom áhá chovat šetrně ekologicky. spory energií Vzájem nou podporou při řízení jednotlivých funkcí dosahuje výrazných úspor energií. Osvětlení, žaluzie, topení další elektricky ovlá­ dané spotřebiče ohou být řízeny jednoho místa, ale také libovolného počtu míst, ručně ovládanými tlačítky, dálkovými ovladači, telefonicky nebo prostřednictvím internetové sítě anebo program ově podle údajů snímačů osvětlení, teploty různých dalších fyzikálních veličin nebo podle časových program Jednoduše ohou být vytvářeny různé centrální funkce scény. Ovšem ­ čením jedné systém ové instalace budou pořizo náklady nižší proti nákladům ěko lik lokálních mů. dpovídá mezinárodním normám standardům otevřený, což žňuje spolupráci ostatním systémy. Tento koncept použit ovládacích prvků designech -priO future® linear, solo® solo® carat. Nepotřebuje žádnou řídicí jednotku. Scény P i-bus® ředstavení systém 03 . tak ožněna vzá­ jem kom unikace kom ponentů různých výrobců. O ptim ální ořizo náklady Čím vyšší počet zařízení potřebujem řídit, tím vyšší počet autonom ních řídicích systém nutné použít. Nízké náklady při změnách Systém decentralizovaný, využívající sběrnice, níž probíhá adresná kom unikace mezi tlivým přístroji. Obvykle postačí výměna ovládacích prvků nebo doplnění přístrojů rozvaděčích úprava program systém ové instalace. Snadné jsou vazby ostatní systém budově bezpečnostní technologické. navíc bude ovládání nesrovnatelně kom fortnější