ABB inteligentní instalace KNX a E-GON

| Kategorie: Katalog MIX datasheetů a jiných letáků  | Tento dokument chci!

Mix katalogů s tématikou ABB inteligentní instalace KNX a E-GON

Vydal: ABB s.r.o., Elektro-Praga Jablonec Autor: ABB Elektro Praga

Strana 6 z 68

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.Poznámky redaktora
Využití výhody různých objektech. A istra tivn budovy • Obsazené kanceláře jsou během pracovní doby kom fortním režimu prázdné útlumovém kancelářích jsou instalovány snímače přítom nosti pro zjištění obsazenosti kanceláře Snímače přítom nosti též zajišťují spolupráci regulátory osvětlení, řízením stálou osvětlenost Vizualizace dovoluje rychlý přehled celém objektu Hotely, yto restaurační zařízení • Nastavení teplotního režimu pokoji příchodu hosta Blokování topení případě otevření okna, inform ace otevřeném okně recepci Aktivace celého pokoje osvětlení, televizoru aj. spotřebičů dobu přítom nosti hosta Prům yslové objekty • Regulace osvětlení vytápění podle potřeb vazbě hlídání maximálního odběru důležitým dopadem racionální provoz Rychlé hlášení případných poruch znamená rychlé odstranění závad Řízení ventilačních světlíků spolupráci systém požární signalizace Školy, ciá zařízení, ictví • Řízení osvětlení stálou osvětlenost využitím snímačů přítom nosti Sledování odběru elektrické energie ožnost blokování např. ohřevu vody dobu špičkového zatížení utom atický provoz žaluzií závislosti povětrnostních podm ínkách spolupráci systém vytápění klimatizace dosáhne požadované tepelné pohody úspor Kontrola ovládání prostor vizualizačních panelů barevný displej otočným ovladačem ABB-priOn 06 Příklady ití i-bus® X .ABB i-bus® KNX