ABB inteligentní instalace KNX a E-GON

| Kategorie: Katalog MIX datasheetů a jiných letáků  | Tento dokument chci!

Mix katalogů s tématikou ABB inteligentní instalace KNX a E-GON

Vydal: ABB s.r.o., Elektro-Praga Jablonec Autor: ABB Elektro Praga

Strana 44 z 68

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.Poznámky redaktora
Osvětlení pomůže vytvořit náladu.vypíná topení, jakmile otevře okno,.. Pracuje světlem, aby přednášky, jednání kongresy pro­ bíhaly při správném osvětlení. zahájení akce musí být intenzita osvětlení snížena světlo musí koncentrovat jeviště nebo přednáškový pult.hospodárně bezpečně osvětluje při použití snímačů pohybu.. . ABB i-bus® KNX/EIB reguluje úroveň osvětlení restauraci kontroluje špičky zatížení prostřednictvím hlídání maxima,. Dle priorit stanovených uživatelem při hrozícím přetížení sníží krátkodobě využití těch spotřebičů, jejichž provoz právě není nezbytný.. Je-li hotelu největší provoz např. Jedním pohledem zjistíme, kde nutno hledat poruchu.. Regulace vytápění pokojů podle aktuální potřeby zajistí systém jen tehdy, je-li potvrzeno jejich obsazení. Jakmile okno otevře, okamžitě uzavírá ventil topení. Požadavky osvětlení přednáškových sálech jsou rozličné. dbě­ rová špička velkokuchyni může být vyrovnána např.. Při vytápění nepoužívaných hotelových pokojů zcela zbytečná spotřeba energie. Poruchová hlášení pomohou rychle lokalizovat případnou poruchu. Světelné scenérie mohou být uloženy paměti jediným stiskem tlačítka vyvolány. konci akce potřebujeme jasné osvětlení umožňující dobrou orientaci. Okenní kontakty jsou dalším opatřením šetřícím energii. vypnutím topení. Spoty jsou použity cíleně, aby soustředily pozornost. poledne večer, zamezí toto hlídání překročení dohodnutých čtvrthodinových maxim.. . Řídí osvětlení celého objektu, osvětlení foyeru, restauracích, konferenčních sálech, samočinně zapne topení, dbá hos­ podárnou spotřebu energie registruje poruchové stavy. ABB i-bus® KNX/EIB zapíná topení pouze rezervovaných pokojích hotelu. Dálkovým ovládáním Busch-Ferncontrol® světelná scéna přizpůsobena okamžitým požadavkům tím vytvoří správná atmosféra.. . Je-li auditoriu ještě pohyb, vyžaduje světlo celém prostoru. přání poruše ihned informován domovní elektroúdržbář.Hotely ABB i-bus® KNX/EIB pomůže vést výborně hotel.. Při výpadku sítě informace neztrácí. Úspora energie hlídáním maxima. .. Hlášení může být zaprotokolováno také tiskárnou datem hodinou.zapíná zadaných pokojích,...