ABB inteligentní instalace KNX a E-GON

| Kategorie: Katalog MIX datasheetů a jiných letáků  | Tento dokument chci!

Mix katalogů s tématikou ABB inteligentní instalace KNX a E-GON

Vydal: ABB s.r.o., Elektro-Praga Jablonec Autor: ABB Elektro Praga

Strana 45 z 68

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.Poznámky redaktora
V několika sekundách jste informováni poruše. aquadromu Brémách přiná­ instalace ABB i-bus® KNX/EIB měsíční úsporu energie hodnotě 000 Řízením veškerého osvětlení závislosti denní době světelných poměrech vně aquadromu, maximálním dohledem centrálním řízením všech atrakcí koupališti zařízení amortizovalo cca měsíců. Hrozí-li překro­ čení sjednaného maxima, jsou vypnuty spotřebiče, jichž není právě zapotřebí. osvětlení pod vodou závislosti ote­ vírací době, aby bylo možné použít také denní světlo jako faktor, který napomáhá šetřit energii. základě předem vytvořeného plánu rezervací jsou místa automaticky správnou dobu připravena osvětlena. Řízená spotřeba energie regulací osvětlení. vodopády nebo vlnobití jsou řízena tak, aktivována vždy jen jedna atrakce. ABB i-bus® KNX/EIB svou flexibilitou umožňuje změnu využití bez změny pro­ pojení, pouhým přeprogramováním. Dále možno hlášení poruše hlásit telefo­ nicky např. Zařízení, která mají vysokou spotřebu energie jako např. Automatická rezervace místa. klasickým propojením tohoto cíle nebylo dosaženo ani hospodárně, ani efektivně. Právě zde použití ABB i-bus® KNX/EIB zaplatí nejkratší době. Stálí hosté mají možnost místa rezervovat sami systémem magnetických karet. Tak např. Výrazné úspory hlídáním maxima. Závady jsou tak nejkratší době odstraněny. aquadromu takto dosáhlo snížení příkonové špičky 588 405 kW, což přineslo úsporu cca 200 €/rok. vodní atrakce. děje závislosti čase, potřebě jako např. ABB i-bus® KNX/EIB umožňuje jak centrálně, tak decentralizované spínat stmívat skupiny světel. přání mohou být hlášení poruchách dokumentována vytištěním znázorněna softwarem „PC CAD SWITCH“ displeji. dalšími elektrickými spo­ třebiči účet elektřinu tímto způsobem redukoval dobrých 600 €/měsíc. Veškeré provozní stavy jsou pom ocí ABB i-bus® KNX/EIB registro­ vány, hlášeny zobrazeny displeji. Rezervace místenek rezervačním systémem sportovních centrech ulehčí práci uspoří energii. Zařazením spotřebičů vysokou spotřebou energie obvodů hlídání maxima zaručeno, budou přesně dodrženy nejvyšší hodnoty odběrů sjednané dodavatelem energie. provozovateli zařízení. . Mohou být např.Zařízení pro využití volného času Zařízení pro využití volného času jsou velkými spotřebiteli energie