ABB inteligentní instalace KNX a E-GON

| Kategorie: Katalog MIX datasheetů a jiných letáků  | Tento dokument chci!

Mix katalogů s tématikou ABB inteligentní instalace KNX a E-GON

Vydal: ABB s.r.o., Elektro-Praga Jablonec Autor: ABB Elektro Praga

Strana 43 z 68

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.Poznámky redaktora
zabezpečuje úspory nákladů energii hlídáním dohodnutých čtvrthodinových maxim,. Celé sku­ piny svítidel mohou být spínány nebo stmívány jak centrálně, tak decentralizovaně. Automaticky vypíná světelné zdroje pra­ covních přestávkách, konci pracovní doby, víkendu anebo během podnikové dovolené... Hlídání maxima zaručuje, nedojde zvýšení nákladů nepřípustnými výkonový­ špičkami.. Automatická ochrana proti slunci řízením žaluzií. ABB i-bus® KNX/EIB ví, jak šetřit energii. Rozšíření anebo změny využití stávajících zařízení dosaženo jednoduchým přiřazením komponentů, případně prodloužením stávající instalační sběrnice. ABB i-bus® KNX/EIB tak flexibilní jak praxe vyžaduje.. osvětlení schodišť chodeb, závislosti pohybu osob. Systém rozliší, kdy denní světlo dostatečné snížení intenzity umělého osvětlení.. ABB i-bus® KNX/EIB reguluje osvětlení všech částech budovy zá­ vislosti denní době denním světle. dnešních kancelářských prostorách lze zítra vyžadovat třeba konferenční sál jeho různými nároky osvětlovací techniku. Celý systém sestaven tak, změna nastavení jednotlivých zařízení nečiní problém. Jakmile osvě­ tlení provozu, elektroměr registruje spotřebu. ABB i-bus® KNX/EIB řídí spouštění vytahování žaluzií rytmu denní roční doby anebo podle zvláštního přání,.opticky znázorňuje zapnutý stav hlášení poruchách. Snímač Busch-triton® . Žaluzie zabezpečí příjemnou pracovní atmosféru, zabrání pohle­ dům zvenčí, postarají ochranu proti vloupání. Nepřetržitá regulace osvětlení zajišťuje optimální světelné podmínky pracovišti změnami osvětlení závislosti denním světle. Tam, kde ráno velký konferenční sál, pomocí pohyb­ livých příček mohou odpoledne vzniknout menší jednací prostory. Pomocí ABB i-bus® KNX/EIB samočinně nastaví správná intenzita osvětlení správném místě správný čas... Měnit zapojení přitom není nutné. .Banky obchod Umělé osvětlení vyvolává vysoké náklady. pokud přeje­ me, pak podle nálady, ale vždy vysoku mírou hospodár­ nosti. .. Zabezpečí celoprostorové intenzivní osvětlení, nála­ dové, bodové anebo situaci odpovídající osvětlení, včetně např. Samočinně navodí správnou „světelnou náladu“