ABB inteligentní instalace KNX a E-GON

| Kategorie: Katalog MIX datasheetů a jiných letáků  | Tento dokument chci!

Mix katalogů s tématikou ABB inteligentní instalace KNX a E-GON

Vydal: ABB s.r.o., Elektro-Praga Jablonec Autor: ABB Elektro Praga

Strana 43 z 68

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.Poznámky redaktora
.. Snímač Busch-triton® .zabezpečuje úspory nákladů energii hlídáním dohodnutých čtvrthodinových maxim,. Pomocí ABB i-bus® KNX/EIB samočinně nastaví správná intenzita osvětlení správném místě správný čas.. Automatická ochrana proti slunci řízením žaluzií. Hlídání maxima zaručuje, nedojde zvýšení nákladů nepřípustnými výkonový­ špičkami.. Samočinně navodí správnou „světelnou náladu“. osvětlení schodišť chodeb, závislosti pohybu osob. Tam, kde ráno velký konferenční sál, pomocí pohyb­ livých příček mohou odpoledne vzniknout menší jednací prostory. Celý systém sestaven tak, změna nastavení jednotlivých zařízení nečiní problém. Zabezpečí celoprostorové intenzivní osvětlení, nála­ dové, bodové anebo situaci odpovídající osvětlení, včetně např. Celé sku­ piny svítidel mohou být spínány nebo stmívány jak centrálně, tak decentralizovaně. ABB i-bus® KNX/EIB řídí spouštění vytahování žaluzií rytmu denní roční doby anebo podle zvláštního přání,. ABB i-bus® KNX/EIB tak flexibilní jak praxe vyžaduje. Automaticky vypíná světelné zdroje pra­ covních přestávkách, konci pracovní doby, víkendu anebo během podnikové dovolené. .. dnešních kancelářských prostorách lze zítra vyžadovat třeba konferenční sál jeho různými nároky osvětlovací techniku. ABB i-bus® KNX/EIB ví, jak šetřit energii.. Žaluzie zabezpečí příjemnou pracovní atmosféru, zabrání pohle­ dům zvenčí, postarají ochranu proti vloupání. Nepřetržitá regulace osvětlení zajišťuje optimální světelné podmínky pracovišti změnami osvětlení závislosti denním světle. Rozšíření anebo změny využití stávajících zařízení dosaženo jednoduchým přiřazením komponentů, případně prodloužením stávající instalační sběrnice.opticky znázorňuje zapnutý stav hlášení poruchách.. ABB i-bus® KNX/EIB reguluje osvětlení všech částech budovy zá­ vislosti denní době denním světle. Jakmile osvě­ tlení provozu, elektroměr registruje spotřebu.Banky obchod Umělé osvětlení vyvolává vysoké náklady. Měnit zapojení přitom není nutné. pokud přeje­ me, pak podle nálady, ale vždy vysoku mírou hospodár­ nosti. .. Systém rozliší, kdy denní světlo dostatečné snížení intenzity umělého osvětlení