ABB inteligentní instalace KNX a E-GON

| Kategorie: Katalog MIX datasheetů a jiných letáků  | Tento dokument chci!

Mix katalogů s tématikou ABB inteligentní instalace KNX a E-GON

Vydal: ABB s.r.o., Elektro-Praga Jablonec Autor: ABB Elektro Praga

Strana 42 z 68

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.Poznámky redaktora
ČSN 50090-2-2 (1999-10), ISO/ IEC14543. Projekt zpracovaný podpory software, podle projektu uskutečněná montáž následné snížení počtu potřebných vedení redukují montážní náklady riziko požáru. Dodržováním stanoveného standardu zaručena slučitelnost dosud nevyvinutými novými výrobky jinými systémy zařízení budov. ABB i-bus® KNX/EIB široce flexibilní. Sběrnice instalována malými náklady novostavbě nebo přístavbě plní komplexní úlohy řízení. Jeho výkonostní spektrum téměř neomezené. Systém zcela automa­ ticky nebo ručně řídí osvětlení, vytápění, klimatizaci, větrání, čin­ nost snímačů, žaluzie kontrolní sytémy. ABB i-bus® KNX/EIB instalační sběr­ nice dovolující libovolná rozšiřování případné změny. Náklady instalaci jsou systematicky drženy nízké úrovni. Flexibilita: systému jsou zabudovány možnosti rozšíření. Zajišťuje splnění kvalitativních technic­ kých příkazů vzájemnou komunikaci komponentů různých výrobců. Skýtá veškeré mož­ nosti budoucího rozšíření. Pomocí dvoužilové sběrnice získáváme elektrickou insta­ laci zcela novým rozměrem komfortu, hospodárnosti úspor energie. Snížení provozních nákladů. Rozšíření nebo změny využití zařízení dosahuje jednoduchým přiřazením snímačů, akčních členů případně prodloužením stávajících sběrnic. Standard: mezinárodní EIB evropskou normou. Všechny komponenty systému spolu navzájem bezchybně kom nikují optimalizují tak využití energií. Pokud mezi sebou přístroje komunikují správným způsobem, pak jsou všechny procesy správně řízeny. Její inteligentní systém vytváří budově síť vzájemně komunikujících přístrojů. Systémová technika svých základech.Elektroinstalace průmyslu, obchodu službách musí dnes dokázat více, než kdykoli předtím. Nevíme sice, bude zítra zapotřebí, ale ABB i-bus® KNX/EIB jsme připraveni všechny budoucí úpravy. ABB i-bus® KNX/EIB spíná, reguluje, řídí, signalizuje, měří, hlásí hlídá. ABB i-bus® KNX/EIB odpovídá evropským mezinárod­ ním normám, jako např. Tyto zvýšené požadavky dokáže splnit ABB i-bus® KNX/EIB (instalační sběrnice) jejími téměř neomezenými možnostmi. Životní prostředí: cílené úspory energie ABB i-bus® KNX/EIB pomáhá snížit znečištění životního prostředí, neboť optimálním využitím tedy úsporami energie šetří přírodní zdroje. Instalace ABB i-bus® KNX/EIB šetří čas. • Řízení osvětlení Hlášení přenosy Regulace vytápění Snímače Žaluzie Řízení klimatizace Centrální řízení (osobní počítač) . požadována nejvyšší efektivita, flexibilita, bezpečnost komfort. Žádná jiná změna propojení není zapotřebí