Přehled zdrojů podle firmy nebo vydavatele

Do vyhledávacího pole zadejte alespoň dva znaky a bude vám nabídnut seznam vydavatelství a firem. Po vybrání konkrétní položky bude zobrazen seznam všech dostupných zdrojů dané společnosti nebo vydavatele.


Zdroje poskytované vydavatelem KOPOS Kolín a.s.

A P C B Chráničky KOPOS Kolín KOPOS Kolín a.s. (2013)

Chráničky. Korugované dvouplášťové chráničky KOPOFLEX® a KOPODUR. Chráničky optických kabelů HDPE. Dělené chráničky KOPOHALF. Zemní kanály KOPOKAN. Skladování chrániček. Podklady pro projekci plastových kabelových chrániček. Ohebné korugované dvouplášťové chráničky KOPOFLEX. Tuhé korugované dvouplášťové chráničky KOPODUR. Chráničky optických kabelů HDPE.

A P C B Technické informace KOPOS Kolín KOPOS Kolín a.s. (2013)

Protokoly o zkouškách požárně technických charakteristik. Rozdělení stavebních hmot z hlediska třídy reakce na oheň. Stupeň krytí - IP klasifikace. Chemická odolnost elektroinstalačních lišt, trubek a příslušenství z tvrdého PVC, PE, PA, PS, PP a PPE. Klasifikace elektroinstalačních trubek podle ČSN EN 61 386-1 ed.2 a IEC 61 386-1 ed.2. Význam značek používaných na výrobcích KOPOS KOLÍN a.s.

A P C B Upevňovací materiál KOPOS Kolín KOPOS Kolín a.s. (2013)

Hmoždinky. Příchytky. Závěs pro vodiče. Stahovací pásky. Příchytky stahovacích pásek.

A P C B Elektroinstalační trubky a příslušenství KOPOS KOPOS Kolín a.s. (2013)

Ohebné trubky. Tuhé hrdlované trubky. Kabelové chráničky KOPOFLEX® a KOPODUR. Dělěné chráničky KOPOHALF. Zemní kanál KOPOKAN. Chráničky optického kabelu - HDPE. Drenážní trubky KOPODREN. Ocelové trubky. Hliníkové trubky. Ohebné kovové trubky.

A P C B Elektroinstalační lišty, kanály a příslušenství KOPOS Kolín a.s. (2013)

Lišty vkládací. Lišty hranaté. Lišty a kanály bezhalogenové. Lišty zaklapávací. Lišty podlahové. Lišty oblé. Lišty elegant. Elektroinstalační kanály, elektroinstalační kanály elegant. Parapetní kanály. Příčky. Stínicí kanály. Přístrojové nosiče a příslušenství. Nosné lišty. Rozvaděčové kanály. Rozvaděčové kanály jsou bočně perforované žlaby k montáži v rozvaděčích.

A P C B Elektroinstalační krabice a příslušenství KOPOS KOPOS Kolín a.s. (2013)

Pod omítku. Do zateplení. Do dutých stěn. Lištové. V uzavřeném provedení - plastové (IP 40, 54, 65, 66). V uzavřeném provedení - kovové (IP 54). Bezhalogenové (HF). Příslušenství. Svorkovnice. Pomocné nářadí. Pro uložení do litého betonu. Do betonových podlah.

A P C B KOPOS Kabelové nosné systémy 2013 KOPOS Kolín a.s. (2013)

KABELOVÉ ŽLABY JUPITER KABELOVÉ ŽLABY MARS DRÁTĚNÉ KABELOVÉ ŽLABY KABELOVÉ LÁVKY PODLAHOVÉ INSTALACE KABELOVÉ ŽLABY NEREZ TECHNICKÉ INFORMACE

A P C B Katalog elektroinstalační úložný materiál 2013 KOPOS Kolín a.s. (2013)

Podívejme se na aktuální katalog českého dodavatele úložných elektroinstalačních systémů. Konkrétně krabice na omítku, do betonu, pod omítku, do sádrokartonu, do zateplení, do podlahy, plastové, hliníkové. Víčka, rámečky teplně izolační podložky, svorkovnice, ekvipotencionální svorkovnice. Lišty, vkládací, hranaté, zaklapávací, podlahové, oblé, parapetní kanály, příčky, stínící kanály ...

A P C B Elektroinstalační krabice s krytím IP 66 KOPOS Kolín a.s. (2013)

Elektroinstalační krabice řady jsou určeny pro montáž na povrch do prostor s vyššími nároky na ochranu elektroinstalace před vniknutím vody. Splňují nároky krytí - úplnou ochranu před prachem a intenzivně tryskající vodou, takže mohou být s úspěchem montovány i do prostředí s vysokou vlhkostí. Vstupy krabic jsou opatřeny měkkým přístřikem ...

A P C B KOPOBOX mini KOPOS Kolín a.s. (2013)

KOPOS KOLÍN a.s. pøedstavuje zcela nový systém více účelové krabice KOPOBOX mini. Jedná se o všestrannou přístrojovou krabici pro modulární datové a silové zásuvky. KOPOBOX mini lze použít do parapetních kanálù PK 110X70 D a PK 110X70 D HF, které jsou součástí produktového ...