Stínicí tvarovky NEUTROSTOP

Dostupnost: A P C B | Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Stínicí materiál je obecně používán ke snížení intenzity pole ionizujícího záření na přípustnou míru. Jeho volba závisí na druhu záření, tj. zda jenutné odstínit nabité částice alfa, beta a elektrony, nebo nepřímo ionizující záření jako jsou fotony gama, fotony brzdného záření a neutrony. Zezmíněných druhů záření je nejkomplikovanější odstínění neutronů, neboť jejich energie překrývají více než 10 řádů, od tzv. energií tepelných vřádu tisícin elektronvoltu (eV) po desítky megaelektronvoltů (MeV).