Přehled zdrojů podle firmy nebo vydavatele

Do vyhledávacího pole zadejte alespoň dva znaky a bude vám nabídnut seznam vydavatelství a firem. Po vybrání konkrétní položky bude zobrazen seznam všech dostupných zdrojů dané společnosti nebo vydavatele.


Zdroje poskytované vydavatelem KOPOS Kolín a.s.

A P C B KOPOS: Kabelové nosné systémy KOPOS Kolín a.s. (2015)

Kabelové nosné systémy

A P C B Systémy se zachováním funkčnosti při požáru KOPOS Kolín a.s. (2013)

Kabelové nosné systémy se zachováním funkčnosti při požáru

A P C B Stínicí tvarovky NEUTROSTOP KOPOS Kolín a.s. (2013)

Stínicí materiál je obecně používán ke snížení intenzity pole ionizujícího záření na přípustnou míru. Jeho volba závisí na druhu záření, tj. zda jenutné odstínit nabité částice alfa, beta a elektrony, nebo nepřímo ionizující záření jako jsou fotony gama, fotony brzdného záření a neutrony. Zezmíněných druhů záření je nejkomplikovanější odstínění neutronů, neboť jejich energie překrývají více než 10 řádů, od tzv. energií tepelných vřádu tisícin elektronvoltu (eV) po desítky megaelektronvoltů (MeV).

A P C B Podlahové instalace KOPOS Kolín KOPOS Kolín a.s. (2013)

Popis prvků systému

A P C B Kabelové lávky KOPOS Kolín KOPOS Kolín a.s. (2013)

Popis prvků systému.

A P C B Drátěné žlaby KOPOS Kolín KOPOS Kolín a.s. (2013)

Popis prvků systému

A P C B Nerezové kabelové žlaby MARS KOPOS Kolín a.s. (2013)

Přehled prvků systému

A P C B Kabelové žlaby MARS KOPOS Kolín a.s. (2013)

Přehled prvků systému

A P C B Kabelové žlaby Jupiter KOPOS Kolín KOPOS Kolín a.s. (2013)

Přehled prvků systému.