Přehled zdrojů podle firmy nebo vydavatele

Do vyhledávacího pole zadejte alespoň dva znaky a bude vám nabídnut seznam vydavatelství a firem. Po vybrání konkrétní položky bude zobrazen seznam všech dostupných zdrojů dané společnosti nebo vydavatele.


Zdroje poskytované vydavatelem DEHN + SÖHNE GmbH + Co.KG. organizační složka Praha

A P C B MONTÁŽNÍ NÁVOD Uzemňovací body typ M a typ K DEHN + SÖHNE GmbH + Co.KG. organizační složka Praha (2012)

Použití: Uzemňovací body typ M a typ K (viz obr. 1) slouží:- k připojení svodu k armování budov;- k připojení systému hlavního nebo lokálního vyrovnání potenciálů k uzemnění;- k vytvoření měřicího bodu pro měření spojitosti ocelových konstrukcí nebo pro kontrolu hodnot odporu uzemnění. Montáž uzemňovacích bodů se provádí současně ...

A P C B Montážní návod Systém oddálených jímacích soustav hromosvodů DEHNiso-Combi DEHN + SÖHNE GmbH + Co.KG. organizační složka Praha (2012)

Technické údaje Konstrukce Varianty montáže podpůrné trubky s upevňovacími prvky Jednotlivé samostatné jímače Kombinace několika jímačů Montáž stojanů ...

A P C B Montážní návod projímač na hřebenové podpěře DEHN + SÖHNE GmbH + Co.KG. organizační složka Praha (2012)

Použitím toho tojímače můžete zabránit přímému úderu blesku do chráněného zařízení na střeše např. solárních či fotovoltaických panelů. Montáž jímací tyče obj. č. 123 109 je možná na hřebenáč. Tato jímací tyč se může umísťovat na hřebeny na sucho, ale i ...

A P C B Kontrolní formulář pro instalaci vodiče HVI DEHN + SÖHNE GmbH + Co.KG. organizační složka Praha (2012)

Nachází se celé zařízení v ochranném prostoru jímací soustavy? Je předložen výpočet dostatečné vzdálenosti? Je v místě použití vodiče HVI dodržena firmou DEHN + SÖHNE maximální doporučená ekvivalentní dostatečná vzdálenost pro ...

A P C B Bulletin IP ILPC 2012 DEHN + SÖHNE GmbH + Co.KG. organizační složka Praha (2012)

A P C B Mimořádná událost v areálu bioplynové stanice v Malšicích DEHN + SÖHNE GmbH + Co.KG. organizační složka Praha (2012)

Realizace prvního funkčního hromosvodu v českých zemích je přisuzována Václavu Prokopu Divišovi na konci 18. století. Princip ochranného systému zůstal zachován do současné doby. S rozvojem měření a nových vědeckých poznatků z fyziky bleskového výboje byla snaha zavedené systémy modifikovat. Vylepšené jímací tyče byly již v 19. století nabízeny různými obchodními organizacemi. Leo Szilard, spolupracovník Marie Curieové, navrhl použití radioaktivních prvků ke zlepšení ochranného účinku tyčových jímačů. Jeho nápad byl po osmnácti letech realizován firmou Helita [1]. Zmínka v české literatuře o koncepci aktivních jímačů v oboru ochrany před bleskem je v knize z roku 1957 pod názvem Bouřky a ochrana před bleskem [2]: Radioaktivní hromosvod užívá na jímačích radioaktivních solí, které způsobují ionisaci ovzduší a do určité míry zvyšují účinnost hromosvodu. Tento druh se užíval především ve Francii, ale v praxi se skoro nevyskytuje ...

A P C B Přenosná uzemňovací a zkratovací souprava DEHN + SÖHNE GmbH + Co.KG. organizační složka Praha (2011)

Uzemňovací a zkratovací souprava se sestává z uzemňovacího a zkratovacího přípravku a uzemňovací tyče. Pokyny pro použití 1. Z důvodu nebezpečí ohrožení života smí soupravu používat pouze oprávněná osoba s odpovídající elektrotechnickou kvalifikací. Při použití se řiďte předpisy ČSN s přihlédnutím na DIN VDE 0105.2. Před použitím soupravy zkontrolujte ...

A P C B DEHN+SOEHNE - Přepěťové ochrany, hromosvody a uzemnění DEHN + SÖHNE GmbH + Co.KG. organizační složka Praha (2011)

O chrany pro napájecí síť nnVýběhové výrobky a použitelné náhrady pro rok 2011 Kombinované svodiče - typ 1 Zkoordinované svodiče bleskových proudů - typ 1 pro DC obvody Zkoordinované svodiče bleskových proudů - typ 1 Svodiče bleskových proudů - typ 1 Svodiče bleskových proudů N - PE - typ 1 Svodiče přepětí - typ 2 Svodiče přepětí - typ 3 Příslušenství Oddělovací jiskřiště Omezovače napětí 6 7 8 8 10 10 11 18 20 22 chrany pro inform ačně-technické sítěVýběhové výrobky a použitelné náhrady pro rok 2011 Dvoudílné svodiče na montážní lištu Kompaktní svodiče na montážní lištu Svodiče pro systém LSA Svodiče pro 19“ rámy a skříně Svodiče s konektory RJ Svodiče pro koaxiální kabely Svodiče s konektory D-SUB Svodiče se svorkovnicí Svodiče pro kabelové koncovky Svodiče do prostředí s nebezpečím výbuchu ...

A P C B Kniška 2.1 DEHN + SÖHNE GmbH + Co.KG. organizační složka Praha (2011)

Prostřednictvím KníŠky 2 se tak odborné veřejnosti dostane další vydatné porce informací, které se týkají problematiky ochrany před bleskem a přepětím a profesnímu sepětí mezi redakcí a autory Vážení čtenáři, přátelé a kolegové z oboru elektrotechniky, dalšího potvrzení, že jejich práce a úsilí věnované jak tomuto člověka vždy potěší, když se přesvědčí, že se ve svém vlastním úsudku nemýlil. tématu, tak způsobu předávání do elektrotechnického terénu má Když jsme totiž před dvěma lety, konkrétně v Elektro číslo 7 roku 2006, začali uvádět svůj odborný význam a nese své předpokládané plody. seriál „Triky a tipy“, považoval jsem výhledově dlouhodobou spolupráci s kolegy a Ing. Jiří Kohutka, odborníky z praxe za přínos nejen pro časopis Elektro, ale zejména pro celou šéfredaktor Elektro odbornou čtenářskou obec. A ejhle!

A P C B POUČNÉ NOVINY Ochrana před bleskem DEHN + SÖHNE GmbH + Co.KG. organizační složka Praha (2010)

Tato tiskovina slouží pro zvýšení informovanosti široké veřejnosti. Přitahuje hromosvod blesky? Musím mít pravidelné revize na hromosvod? Jak se chovat za bouřky v objektu bez hromosvodu, pokud máme strach umřít. Co je na hromosvodu nejdražší ? Fušeři! Musí se starý hromosvod na domě předělat podle nových norem? Zvyšuje instalace hromosvodu ohrožení domu bleskem? Je povinnost hromosvodu?