Přehled zdrojů podle firmy nebo vydavatele

Do vyhledávacího pole zadejte alespoň dva znaky a bude vám nabídnut seznam vydavatelství a firem. Po vybrání konkrétní položky bude zobrazen seznam všech dostupných zdrojů dané společnosti nebo vydavatele.


Zdroje poskytované vydavatelem DEHN + SÖHNE GmbH + Co.KG. organizační složka Praha

A P C B NEWSLETTER CZ IP ILPC info č. 2013-2 DEHN + SÖHNE GmbH + Co.KG. organizační složka Praha (2013)

Hromosvodní součásti vodič HVI ® long uvnitř stožáru vodič HVI ® power drát DEHN cupal plochý pásek zalomený jímací tyče D40 – modifikace držák jímací tyče na hřeben (1,5 m) UNI grip se svorkou svorka UNI na falc držák vodiče HVI pro prostředí EX, Svodiče přepětí pro sítě nn (Red/Line) Zkoušky svodiče typu 1 na eliminaci následných proudů do 100 kA eff DEHN guard ® YPV SCI – kompakt DEHN guard PCB DEHN guard ME YPV 1500 (FM) DEHN secure (+ Koordinace se SPDs typu 2), Svodiče přepětí pro sítě MaR (Yellow/Line) DEHN connect SD2 DEHN record LC M1+DEHN record SCM XT DEHN rapid uzemňovací modul ...

A P C B DEHN Globální sbírka montážních návodů od roku 2000 DEHN + SÖHNE GmbH + Co.KG. organizační složka Praha (2013)

Sbírka montážních návodů, která se průběžně doplňuje. Lze si vybrat i jednotlivou část a poptat ji.

A P C B Příručka pro použití výrobků DEHN 2013/2014 DEHN + SÖHNE GmbH + Co.KG. organizační složka Praha (2013)

... nová příručka, kterou přivítá nejeden elektrotechnik zajímající se o ochranu proti přepětí. Proč považuji tento typ literatury za nejpřínosnější? Co vše se v tomto sešitě dozvíte o bohatém sortimentu DEHN? Objednat si tuto příručku nebo neobjednat? Osobně raději z knihovny odstraním pět nic neříkajících katalogů nejmenovaných výrobců a přidám tuto příručku!Jiří Macháček, ze dne: 9.07.2013

A P C B Montážní návod Teleskopický jímací stožár Zásuvný systém DEHN + SÖHNE GmbH + Co.KG. organizační složka Praha (2013)

Potřebné nářadí a pomůcky stranový klíč č. 13 (pro šroub M8 se šestihrannou hlavou) stranový klíč č. 30 (pro šroub M20 se šestihrannou hlavou) stranové klíče č. 36 (pro šroub M24 se šestihrannou hlavou) momentový klíč měřicí pásmo křída vodováha / srovnávací lať 6 dřevěných hranolků cca 10 x 10 x 50 cm 1 špalek z tvrdého dřeva 1 perlík 1 závěsná smyčka 1 uvolňovací lano Jeřáb k vyložení a usazení prefabrikovaného základu a k usazení stožáru.

A P C B Pět kroků k ochraně satelitu před bleskem DEHN + SÖHNE GmbH + Co.KG. organizační složka Praha (2013)

Pět kroků k jistotě ANEB HROMOSVOD PRO RODINNÉ DOMKY PODLE ČSN EN 62305. BEŽNY RODINNÝ DOMEK vybavený systémovou ochranou před bleskem. Pro vnější ochranu je využit svstém izolovaného LPS (oddáleného hromosvodu), a to jae pro anténní systém, tak pro kovovou vložku komínu. Domek je vybaven jímací soustavou s hřebenovým vedením a dvěma svody v protilehlých rozích. Rozhodně ale doporučujeme větší počet svodů.

A P C B Hromosvod Protipožární ochrana staveb DEHN + SÖHNE GmbH + Co.KG. organizační složka Praha (2013)

Hromosvod rychle a jednoduše: Podpěra vedení na hřebenáče Jímací tyč s podpěrou Svorka MV Drát AlMgSi 0 8 mm Podpěra vedení Svorka na sněhovou zábranu Křížová svorka Svorka na okapové roury Zkušební svorka Štítek Drát nerez V4A 0 10 mm Zaváděcí tyč Držák tyče Propojka Podpěra vedení Okapová svorka ...

A P C B DEHNvenCI Kombinovaný svodič SPD typu 1 + 2 DEHN + SÖHNE GmbH + Co.KG. organizační složka Praha (2013)

Kombinovaný svodič SPD typu 1 + 2 se zabudovanými pojistkami.

A P C B Bulletin IP ILPC 2013 DEHN + SÖHNE GmbH + Co.KG. organizační složka Praha (2013)

Nové normy v ochraně před bleskem 2. Odpovědnost projektanta a revizního technika dle nového občanského zákoníku 3. Trestní odpovědnost revizních techniků – úvaha 4. Kvalita projektů a montáží hromosvodů a svodičů přepětí 5. Stanoviska dotčených ministerstev k problematice aktivních jímačů ESE 6. Konvenční vs. nekonvenční hromosvod 7. Novostavba hotelu „chráněná“ aktivním jímačem ESE v plamenech 8. Vysokonapěťové vodiče řady HVI® 9. Vyhledávání rizik na stavbách se stanicemi mobilních operátorů 10. Komplexní řešení ochrany bytového domu 11. Komplexní řešení ochrany před bleskem pro technologické zařízení 12. DEHNventil – vlnolam bleskových proudů (Ing. Jiří Kutáč) 13. Ochrana před bleskem a přepětím pro průmyslové aplikace se zaměřením na měniče frekvence 14. Rizika spojena s instalací fotovoltaických panelů na střechách budov (Ing. Jiří Kutáč) 15. HVI vodiče 16. Co s plechovou střechou?17. Obyčejný DEHNguard - precizně vyrobený svodič přepětí typ 2 ...

A P C B POUČNÉ NOVINY Fotovoltaické panely na střeše domu DEHN + SÖHNE GmbH + Co.KG. organizační složka Praha (2012)

Tato tiskovina slouží pro zvýšení informovanosti široké veřejnosti. Fotovoltaika a solární tepelné kolektory - porovnání. Ochrana fotovoltaických zdrojů před bleskem a přepětím. Fotovoltaika a solární tepelné kolektory - porovnání. Různě orientované fotovoltaické systémy s jedním MPP trackerem. JAKA JE NEJLEPSÍ ORIENTACE PANELU STŘEŠNÍ FOTOVOLTAICKÉ ELEKTRÁRNY?

A P C B Montážní návod Jímací stožáry DEHN + SÖHNE GmbH + Co.KG. organizační složka Praha (2012)

Použití: Jímací stožáry jsou vhodné k instalaci oddálených jímacích soustav hromosvodů podle ČSN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3). Při projektování se nejčastěji využívá metoda ochranného úhlu. Ochranný úhel a je závislý na třídě LPS (hladině ohrožení LPL) a na výšce h jímače nad vztažnou rovinou. Hodnoty ochranného úhlu v závislosti na výšce jsou uvedeny v tabulce 1, obr. 1 (viz též ČSN EN 62305-3 tab. 3, DS KK2011CZ str. 157 - 159). Při projektování rozmístění stožárů lze stejným způsobem využít i metodu valící se koule (viz též ČSN EN 62305-3 tab. ...