Přehled zdrojů podle firmy nebo vydavatele

Do vyhledávacího pole zadejte alespoň dva znaky a bude vám nabídnut seznam vydavatelství a firem. Po vybrání konkrétní položky bude zobrazen seznam všech dostupných zdrojů dané společnosti nebo vydavatele.


Zdroje poskytované vydavatelem WAGO Elektro spol. s r.o.

A P C B WAGO Automatizace budov WAGO Elektro spol. s r.o. (2012)

Automatizace - Integrovaná automatizace budov, přesahující rámec jedné profese, nabízí velice rozmanité možnosti. Umožňuje řešit nejsložitější úlohy, počínaje řízením osvětlení v souladu s potřebami uživatelů přes ochranu před sluncem v závislosti na počasí až ponáročné aplikace v oblasti vytápění, ventilace a chlazení. Kromě konvenčních binárních a analogových senzorů, například pro ovládací tlačítka žaluzií nebo čidla teploty, je možné používat i senzory připojované ke sběrnici. Stejným způsobem lze využít i binární, analogové a sběrnicové akční členy. Dále je možné uplatnit synergii vyplývající z použití jednoho senzoru ...

A P C B WAGO-I/O-SYSTEM Jeden systém pro všechny aplikace WAGO Elektro spol. s r.o. (2012)

Škálovatelné výkony PLC. Vhodný řídicí systém pro každou aplikaci • Nezávislost na konkrétní průmyslové sběrnici ‒ podporuje nejběžnější protokoly a standard Ethernet • Škálovatelný výkon ‒ modulární řídicí systémy, ovládací panely, průmyslová PC • Flexibilní využití v nejrůznějších aplikacích a prostředích • Kompaktní design • Programování dle IEC 61131-3 ...

A P C B WAGO Hlavní katalogy WAGO Elektro spol. s r.o. (2012)

Svazek 1, systémy řadových svorek. Svazek 2, konektory a svorky na desky plošných spojů. Svazek 3, AUTOMATION. Svazek 4, INTERFACE ELECTRONIC. Svazek 5, konektorový systém WINSTA.

A P C B Svorky pro převodník proudu doplňují program řadových svorek WAGO Elektro spol. s r.o. (2012)

Společnost WAGO rozšiřuje svůj program řadových svorek TOPJOB®S o výrobky prosnadné měření v obvodech převodníků proudu a k jejich automatickému zkratování.

A P C B Snadné vzájemné řadové propojení LED desek WAGO Elektro spol. s r.o. (2012)

S novými propojovacími prvky pro svorky na desky plošných spojů SMDřady 2060 je možné s minimální námahou propojovat desky plošnýchspojů.

A P C B Rozpojovací svorky schváleny pro napětí do DC 1500 V WAGO Elektro spol. s r.o. (2012)

Vhodné zejména pro aplikace v oblasti obnovitelných energií: rozpojovací svorkypro napětí do DC 1500 V pro sérii řadových svorek TOPJOB S 2006.

A P C B Nová instalační patrová svorka pro bezpečné měření izolačního odporu WAGO Elektro spol. s r.o. (2012)

Optimalizovaná elektroinstalace: S novými instalačními patrovými svorkamiWAGO řady 2003 je měření izolačního odporu v budovách nejen rychlé,ale i bezpečné.

A P C B Nová dvoupatrová svorka: dvě patra, mnoho možností WAGO Elektro spol. s r.o. (2012)

Mimořádně hospodárná: Novou dvoupatrovou svorku ze systému řadovýchsvorek TOPJOB S uvádí společnost WAGO na trh v rozmanitých variantách.

A P C B Konektory Linect pro konvenční připojování svítidel WAGO Elektro spol. s r.o. (2012)

Pro konvenční instalaci vyvinula firma WAGO konektor Linect® určenýk připojování svítidel zvnějšku.

A P C B Komponenty Linect pro trojfázový proud WAGO Elektro spol. s r.o. (2012)

Speciálně pro trojfázový proud: Portfolio Linect® firmy WAGO rozšiřujesvorka pro připojení svítidla řady 294 Linect® a konektor WINSTA® Třady 770.