Snadné vzájemné řadové propojení LED desek

Dostupnost: A P C B | Kategorie: Leták / Datasheet  | Tento dokument chci!

S novými propojovacími prvky pro svorky na desky plošných spojů SMDřady 2060 je možné s minimální námahou propojovat desky plošnýchspojů.