Přehled zdrojů podle firmy nebo vydavatele

Do vyhledávacího pole zadejte alespoň dva znaky a bude vám nabídnut seznam vydavatelství a firem. Po vybrání konkrétní položky bude zobrazen seznam všech dostupných zdrojů dané společnosti nebo vydavatele.


Zdroje poskytované vydavatelem Neurčeno

A P C B Světelné zdroje a jejich účinnost Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta Katedra aplikované fyziky a techniky (2017)

A P C B Vyhláška 436/2017 o pracovně lékařských službách a některých druzích posudkové péče Česká republika (2017)

436. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 79/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, (vyhláška o pracovně lékařských službách a některých druzích posudkové péče)

A P C B Novela stavebního zákona – jsme připraveni na praxi? Neurčeno (2017)

Praha, 25. 5. 2017 – Projednávaná novela stavebního zákona je opředená kontroverzí už od samotného návrhu. Zastánci zákona se těší na zjednodušení procesů povolování staveb a jejich realizace. Skeptici však tvrdí, že se zjednodušení promítne spíše jen do oblasti malých občanských staveb a velké projekty budou nadále silně byrokraticky zatížené. Přitom právě velké projekční a stavební firmy nejvíce trpí neúměrně dlouhou dobou přípravy staveb. Měli bychom se tedy zajímat o to, jaké změny je realistické očekávat a na co je třeba se připravit.

A P C B Vadaska? Vadas? Z Pardubic? Neurčeno (2017)

Elektrotechnický závod VADAS PARDUBICE. Ačkoliv byl čas vyměřený firmě VADAS velmi krátký, nebyla v jeho průběhu o dramatické události nouze. Necelých 30 let - od roku 1919 do roku 1948, navíc s přestávkou v letech 1942 až 1945, kdy závod zabrali nacisté a majitele zavřeli ....

A P C B Je ochranný priestor aktívnych zachytávačov (eSe) určený podľa NFC 17-102 skutočne taký rozsiahly? ATP journal (2017)

Článok poukazuje na chybné používanie metódy valivej gule (rSM) založenej na elektrogeometrickom modeli (eGM) pri určovaní ochranného priestoru aktívnych zachytávačov, resp. zachytávačov s včasnou iniciáciou výboja (eSe) podľa francúzskej normy NFC 17-102 a podľa všetkých národných noriem vychádzajúcich z tejto normy. Predmetom článku nie je spochybnenie času predstihu iniciácie Δt, a teda dĺžky ústretového výboja Δl, ale dokázanie chybného výpočtu polomeru ochrany rp v ľubovoľnej výške podľa uvedených noriem.

A P C B Odpovědnost projektanta vyhrazených technických zařízení elektro MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ (2017)

Práce zkoumá obecně zažité dogma „projektant odpovídá“ ve smyslu stavebního zákona. Dogma v technických kruzích běžně interpretované tak, že projektant vyhrazených technických zařízení elektro odpovídá vždy, bez ohledu na vnější okolnosti. Autor se proto snaží nalézat limity skutečné odpovědnosti projektanta elektro, jak ve veřejnoprávní oblasti, tak i v soukromoprávní oblasti smluvních vztahů. Aby se nejednalo pouze o alibistické hledání způsobů, jak se odpovědnosti vyhnout, snaží se autor uvádět ipraktická doporučení, jak projektanta elektro k odpovědnosti účinně zavázat.