Přehled zdrojů podle firmy nebo vydavatele

Do vyhledávacího pole zadejte alespoň dva znaky a bude vám nabídnut seznam vydavatelství a firem. Po vybrání konkrétní položky bude zobrazen seznam všech dostupných zdrojů dané společnosti nebo vydavatele.


Zdroje poskytované vydavatelem Neurčeno

A P C B LANDYS+GYR (datasheety mix) Neurčeno

A P C B Přehled cen EON Neurčeno

A P C B VIDEX Domovní dorozumívací systémy Neurčeno

Série 3000 domovních audio a video telefonů je výsledkem velmi podrobného výzkumu a vývojenových designů a materiálů. Jednou z nových vlastností série je možnost nastavení tří různých úrovníhlasitosti vyzvánění elektronického tónu. Telefony a videotelefony série 3000 jsou kompatibilní sestarší sérií 900 (mimo digitálních systémů) a mohou být nainstalovány do stejného audio systému.Hlavním rozdílem mezi sériemi 3000 a 900 je kromě nového designu také druh vyzvánění; u série 3000 elektronické, oproti AC bzučáku u série 900.

A P C B Úsekové odpojovače od Patrika Trnčáka Neurčeno (2023)

Atlas úsečníků (odpojovačů, odpínačů) je kniha obsahující veškeré dnešní dostupné informace o těchto přístrojích. Historie výroby, typy přístrojů, technické parametry, schémata a fotogalerie. Kniha je rozdělena na dvě hlavní části - v první části jsou uvedeny veškeré přístroje používané na našem území (od Křižíka po moderní dálkově ovládané přístroje). Ve druhé části knihy je přehled zahraničních úsečníků (alespoň tedy to, co se dalo sehnat). Atlas je určen všem zájemcům o tohle specifické téma, ať již jde o historii úsečníků a nebo o jejich technické parametry, které jsou pro lepší přehled uvedeny v tabulkách na samém konci knihy.

A P C B Nová povinnost zaměstnavatelů přihlašovat od 1. 4. 2023 zaměstnance s dočasnou ochranou i v nepojištěných činnostech Česká republika (2023)

Dne 22. 3. 2023 připojil prezident ČR svůj podpis k návrhu zákona, kterým se mění zákonč. 66/2022 Sb., o opatřeních v oblasti zaměstnanosti a oblasti sociálního zabezpečenív souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruskéfederace, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Novela tak po vyhlášeníve Sbírce zákonů nabude platnosti, účinnost je stanovena na 1. 4. 2023

A P C B Nařízení vlády 190, 191, 192, 193, 194/ 2022 Sb. Česká národní rada (2022)

A P C B Standard ČAP - aktivní hromosvody (ESE - Early Streamer Emission) Česká asociace pojišťoven (2021)

A P C B IDEAL Wire Connectors Neurčeno (2021)