Zdravotnická izolovaná síť systém HAKEL ISOLGUARD ZIS

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Vydal: HAKEL spol. s r. o.

Strana 4 z 32Poznámky redaktora
Aby bylo zaručeno, Zdravotnická síť (ZIS) dostatečně izolovaná potenciálu země, používají hlídače izolač- ního stavu pro zdravotnictví. Přerušení dodávky elektřiny nesprávný okamžik může vést nezvratným škodám technickém vybavení zejména ohrožení zdraví pacientů. dohledu nabízíme signalizační panely jak pro zdravotnický personál, tak ře- šení pro dohled personálu technického údržby. Navíc umožňujeme zapojit systém sledování sítě ethernet a tím umožnit vzdálený přístup sledování stavu ZIS ja- kéhokoli místa. Firma HAKEL nabízí kompletní řešení nemocniční ZIS v podobě oddělovacích transformátorů, hlídačů izolač- ního stavu lokalizace místa poruchy, včetně rozsáhlého řešení pro dohled nad stavem ZIS. To znamená, tam, kde běžné soustavy dochází k výpadku, může síť dodávce energie pokračovat. Zdravotnické prostory skupiny (operační sály, JIP) Rozvaděč Zdravotnické sítě (ZIS) Stanoviště zdravotnického personálu (sesterna, pokoj lékařů) Rozvodna NN Stanoviště údržby nebo energetika V zápatí stránek produkty naleznete označení jejich přináležitosti uvedeným skupinám: řešení . Z tohoto důvodu jsou elektrické rozvody operač- ních sálech, jednotkách intenzivní péče dalších kritic- kých místnostech realizovány jako izolované sítě, které z hlediska bezpečnosti přináší obrovský benefit mož- nosti pokračování provozu případě první poruchy.2 2 Kompletní řešení pro Zdravotnické izolované sítě (ZIS) Málokterou aplikaci našem okolí jako zdravotnická za- řízení lze považovat natolik citlivou výpadky elek- trické energie