Zdravotnická izolovaná síť systém HAKEL ISOLGUARD ZIS

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Vydal: HAKEL spol. s r. o.

Strana 22 z 32Poznámky redaktora
• • Zobrazují stav Zdravotnické izolované soustavy (ZIS) monitorované pomocí hlídačů izolačního stavu HAKEL. • • Moduly obsahují tlačítko STOP ALARM pro odstavení akustické signalizace poruchy.Moduly dálkové signalizace 20 řešení MDS-D, MDS-D/IP66 • • Moduly dálkové signalizace pro zdravotnický personál na dohledová pracoviště. ČSN 60664-1 ed. • • Moduly dálkové signalizace splňují požadavky norem signalizaci dohledu ZIS zařazených zdravotnických prostor skupiny II. • • Navrženo dle norem: ČSN 61557-8 ed. A včetně akustické optické signalizace. 2 • • Instaluje dle norem: ČSN 2000-7-710; ČSN 2140, TNI 214 Typ MDS-D MDS-D/IP66 Určeno pro hlídač izolačního stavu HIG95, HIG95+, HIG95-DELTA Zdroj napájení Externí zdroj SELF DC Jmenovité napájecí napětí V Vizuální signalizace poruchy izolačního stavu Ano Vizuální signalizace teplotního proudového přetížení oddělovacího transformátoru Ano Akustická signalizace poruchy Ano Maximální počet připojitelných hlídačů izolačního stavu 24 Stupeň ochrany krytu IP20 IP66 Pracovní teplota °C Způsob připojení hlídače izolačního stavu Sběrnice RS485 (Protokol ISOLGUARD) Doporučený průřez připojovacích vodičů 0,25 0,75 mm2 Spotřeba VA Katalogové číslo 060 061 Pozn. • • dispozici jsou provedení pro povrchovou montáž i montáž vypínačovou krabici. 160 90 50 160 90 50 125 83. • • Zobrazují aktuální izolační stav, případně proudové teplotní přetížení oddělovacího transformátoru. 3; ČSN 61557-8 ed. 3; ČSN 61000-6-3 ed. příloha ČSN 61000-6-2 ed. • • Moduly obsahují tlačítko TEST pro vyvolání zkoušky signalizace a vnitřních obvodů hlídačů izolačního stavu.: Obrázky výkresy stránce jsou stejném pořadí, jako tabulce.5 27