Zdravotnická izolovaná síť systém HAKEL ISOLGUARD ZIS

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Vydal: HAKEL spol. s r. o.

Strana 13 z 32Poznámky redaktora
. Obě zařízení mohou být napájena ze stejného zdroje. Stínění nespojuje vodiči ani potenciálem SH. Pro napájení přístrojů doporučena řada HAKEL HIG-PS 24V. zapojení „do hvězdy“ není přípustné. 2. 5.Moduly vstupů výstupů 11 řešení HAKEL Internal RS485 Power Supply 24 DC ISOLGUARD Power Supply 24 DC MDS-D A1 SH1 SH2 (+) (-) A2 1 8 MDS-D ( ) HIG-8IN POWER ON B SH A 1 3 XC1 IN8 IN7 IN6 IN5 IN4 IN3 IN2 IN1 2 IN1 IN2 IN3 1 3 XC3 ( ) 24 OUTPUT 1 5 XC2 5 IN4 COM COM 4 2 IN5 IN6 IN7 1 3 XC4 5 IN8 COM COM 4 6 ISOLGUARD INT. Pro napájení MDS-D HIG-8IN nutné použít galvanicky izolovaný zdroj napětí napájení realizovat jako SELF. Při použití stíněného kabelu pro sběrnici HAKEL RS485 ISOLGUARD musí být stínění sběrnice celé délce propojeno jednom bodě uzemněno. A1 A1 A2 PE HIG-PS ON 24 DC NC (+) (-) Power supply 230 AC PE FAULT Signalling relay Aplikační schéma zapojení (instalace) HIG-8IN Poznámky: 1. Změna signalizační logiky probíhá nastavení přístroje přes MDS-D nebo USB rozhraní. 6. V tomto případě izolační bariéra mezi vnitřními obvody logickými vstupy neplatí. 3. možné použití rozpínacích kontaktů pro signalizaci stavu. A10 SW2 USB ON Rt= OFF Rt ON USB XC5 OUTPUT USB COMM. Dodržet liniové zapojení sběrnice HAKEL RS485 ISOLGUARD, nelze vytvářet odbočky, tzn. Napájení logických vstupů modulu HIG-8IN vlastní napájení modulu HIG-8IN může být realizováno společným zdrojem. Doporučená hodnota napájecího napětí DC. celé délce sběrnice HAKEL RS485 ISOLGUARD instaluje jenom jeden typ kabelu, vodiče jsou vedeny jako kroucený pár a svorky všech zařízení jsou propojeny. 4