Zdravotnická izolovaná síť systém HAKEL ISOLGUARD ZIS

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Vydal: HAKEL spol. s r. o.

Strana 11 z 32Poznámky redaktora
Lokalizace místa poruchy 9 řešení Aplikační schéma zapojení (instalace) HIG-IFL DELTA IT system, 264 (50 Hz) Power supply 24 DC HAKEL Internal RS485 ISOLGUARD Power supply 24 DC HAKEL External RS485 ISOLGUARD CIRCUIT 2 CIRCUIT 3 CIRCUIT 4 CIRCUIT 5 CIRCUIT 6 CIRCUIT 1 Power supply 24 DC Power supply 230 AC Power supply 24 DC HIG-MT PE PE S ϑ ϑ T1 TC T2 TC HIG-IFL DELTA 1 5 2 6 IN1 E1 E2 E3 E3 E2 E1 GND GND +24V +24V SW.RTE SW.ADDR USB IN2 IN3 IN4 IN5 IN6 1 ON ON L1 L2 FE TEST2 HAKEL ISOLGUARD HIG95-DELTA TEST1 SH A ON TOF RFA CT1 CT2 NC T1 T2 S1 S3 SH B A T1 T2 TC E3 E1 KE COM TOF RFA E1 E3 E2 PE MDS-D A1 SH1 SH2 (+) (-) A2 1 8 MDS-D L1' L2' U V Z1-1 U V U V U V U V U V Z1-2 Z1-3 Z1-4 Z1-5 Z1-6 (+) (-) MPS A B MDS-DELTA TEST STOP SH A1 A2 PE HIG-PS ON 24 DC NC (+) (-) L N L1' L2' 6 A PE PE 3 PE PE PE HAKEL IFLS BUS PE 3 3 3 3 3 3 6